Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

D-Thomas- Persoonlijkheid- Geloof–De Ziel Vertrouwen-30Jan2011-#3

Plaats: Arizona – “Waarheid en Lichtzoekers” – Goodyear, AZ
Datum: 30 januari 2011
Leerkracht: THOMAS
T/R: Georges Douyon
Moderator: Dawn Horn
Toehoorders: Tracy Batie, Sharron Deason and Ron Horn
Vertaling door Wivine Smets en Michel Ardoullie

Onderwerpen:

 • -    Beweging van het zonnestelsel en de verzending van nieuwe energieën.
 • -    Het Huwelijk is een puur Menselijke Instelling.
 • -    Overtuigingen blijven doorgaan.
 • -    Muziek en zijn relatie tot vooruitgang.
 • -    Wijziging van de hersengolven.
 • -    Anderen die hier zijn om ons te helpen.
 • -    Leer uw ziel te vertrouwen.
 • -    Een glimp van het Morontia Rijk.
 • -    Disciplineer uw bewustzijn.
 • -    Waaruit alle Wezens zijn samengesteld.
 • -    Persoonlijkheid is pre-existent en oneindig.
 • -    De Vader beslist.
 • -    De oneindige Liefde van de Vader.
 • -    Woorden en acties hebben energie.
 • -    Energieveranderingen.
 • -    Dit forum is verschillend.


Gebed: Onze Vader, wij vragen u om ons met uw liefde, vrede, schoonheid en goedheid te omringen. Toon ons de weg, Vader. Wij vragen dat onze Goddelijke Ouders (Christus) Michael en Nebadonia ons omringen met hun energie en liefde en ons de weg tonen. Wij nodigen alle leerkrachten uit, die deel uitmaken van de Correctie Tijd op Urantia, om naar voor te komen en ons vandaag te helpen.

THOMAS: Graag neem ik uw uitnodiging aan. Ik ben Thomas, uw vriend en leraar.

Dawn: Welkom Thomas! Dank u. het is ons een waar genoegen u hier terug te hebben.

Thomas: Laat ons zonder uitstel onmiddellijk beginnen met uw vragen voor deze avond. Dank u.

Dawn: Hebt u soms een openingsuitspraak voor ons vooraleer we beginnen?

THOMAS: Niet voor het ogenblik. Indien u vragen hebt kunt u gerust beginnen.

Beweging van het zonnestelsel en de verzending van nieuwe energieën.

Dawn: OK, één van de vragen, die ik had, betreft datgenen, waar Ron over sprak, over wat hij verzameld had van Meester Geest nr.# 1, namelijk zijn visie dat Urantia een deel van de ruimte betreedt waarin zich nieuwe frequenties bevinden, die vreemd zijn voor bepaalde levensvormen hier op Urantia. Is Urantia zich eigenlijk aan het verplaatsen in de ruimte of zijn deze verschillende frequenties, die naar onszonnestelsel komen, zich eigenlijk aan het verplaatsen naar een andere plaats?

THOMAS: Ja, jullie zonnestelsel verplaatst zich voortdurend naar nieuwe stromen van energie, maar vergeet niet dat de energiecircuits op dit systeem hersteld zijn, waardoor u eveneens nieuwe energieën krijgt die naar deze planeet worden verzonden.

Dawn: Ok, dus het is de twee.

THOMAS: Ja.

Het Huwelijk is een puur Menselijke Instelling

Sharron: Ik heb een vraag over hoe De Vader het engagement van het huwelijk aanvoelt? Laat mij dit even uiteenzetten. In mijn vorige religieuze opvoeding leerde ik dat het huwelijk voor altijd was. Maar ik heb onlangs gelezen dat op ander Morontiaal leven dit niet noodzakelijkerwijs zo is. Ik vroeg me af hoe dat hier op Urantia zit? Als een partnerschap geen ondersteuning meer biedt voor onze opklimming, onze vooruitgang, hier in het materiële domein, als onze partnerschap onze vooruitgang niet ondersteunt of eraan bijdraagt, maar het eerder belemmert, door de spot met wat ons wordt verteld, wat is onze reactie? Wat moeten wij hieraan doen?

THOMAS: Dit onderwerp werd al meermaals besproken. Ik zal u vertellen dat het huwelijk een puur menselijke instelling is. Wat u ermee doet, is echt aan u om te beslissen. Het punt dat ik hier wil maken is dit, hebt u de tijd genomen om met uw partner te praten, hebt u de tijd genomen om echt te luisteren naar uw partner? Het is altijd gemakkelijk een relatie te ontbinden en veel moeilijker om het te behouden. Vorige week bespraken wij de weerstand die zich binnen ons bevindt en die we naar elkaar gooien.

Als u echt van deze persoon houdt, als u werkelijk deze relatie wenst te behouden, dan moet u voorbij de verschillen gaan, die u beiden kenmerken, en een gemeenschappelijke grond vinden. Deze gemeenschappelijke grond is natuurlijk onze Vader. U moet overleggen met uw Vader Fragment dat u zal adviseren welke stappen u op de juiste wijze kunt nemen om de situatie te verhelpen. Maar vergeet niet dat het huwelijk in en op zichzelf een zuiver menselijke instelling is. Bedankt.

Overtuigingen blijven doorgaan.

Dawn: Dus in dezelfde lijn met de overtuigingen, waarmee wij zijn opgevoed, heeft mijn vraag te maken met iets dat ik eigenlijk vanmorgen las. Monjoronson zei dat we moesten oefenen en ons concentreren op de Genade, daar wij op de verschillende werelden van Tijd en Ruimte zullen blijven voortgaan en daar in aanraking zullen komen met mensen die verschillende opvattingen over de Schepping hebben. Zijn dit verschillen in opvatting over de schepping van hun eigen planeet of de schepping van het Universum? Want ik dacht dat, als wij vooruitgingen en aankwamen op de Mansonia Werelden en verder, er een geloofssysteem is, zoals waar wij het over hadden vorige week, met één universele waarheid, die iedereen uiteindelijk zal gaan beginnen te geloven op dezelfde manier. Is dat niet waar?

Blijven mensen houden aan hun individuele overtuigingen? Ik verontschuldig mij, er waren hier vele vragen.

THOMAS: JA! (Veel gelach en een bijkomende verontschuldiging).

THOMAS: Wij zullen het eerste deel van uw vraag beantwoorden als u deze nog eens wilt herhalen?

Dawn: Ok, mijn eerste vraag ging over de Schepping. Gaan de verschillen in de overtuigingen over de schepping van hun wereld of over de schepping van het Universum?

THOMAS: Het is, zoals ik eerder heb gezegd, gebaseerd op de perceptie, het evolutionaire tijdperk, het planetaire milieu en hoe zij zich betrekken tot het Universum. Men heeft u verteld over rassen zoals sommigen die niet ademen, nietwaar? Menselijke rassen die in bepaalde omgevingen leven die bijna volledig verstoken zijn van atmosfeer.

Dawn: Ja.

THOMAS: Gelooft u dat hun standpunten met betrekking tot het leven of dat van het Universum vergelijkbaar zou zijn met de uwe?

Dawn: Neen. Het zal waarschijnlijk heel wat verschillen.

THOMAS: Inderdaad.

Dawn: OK, maar als we groeien in onze Morontia vorm, is er een punt in de tijd waar die verschillende overtuigingen samensmelten?

THOMAS: Naargelang we groeien en onze capaciteit verhoogt om de Schepper te begrijpen, blijft ons geloofssysteem doorgaan, behalve dat we toleranter worden, toleranter tegenover anderen en in die zin verkrijgen we een begrip en een aanvaarding van hun perceptie en hun begrip van de Kosmos, omdat uiteindelijk alle wegen naar De Vader leiden, niet waar? (Ja) Wanneer we het eerste Geestelijk Niveau bereiken, wordt ons verteld dat deze verschillen volledig zullen verdwijnen omdat wij in een andere fase van bestaan zullen zijn en die verschillen irrelevant zullen worden. Begrijpt u? (Ja) OK, laten we voorgaan…..

Dawn: Tracy, heb je soms vragen die hiermee verband houden?

Muziek en zijn relatie tot vooruitgang.

Tracy: Ik heb veel vragen die ik dagelijks verzamel en opschrijf over verschillende onderwerpen.

THOMAS: Vraag maar wat u wenst.

Tracy: Ok, als muzikant heb ik een hart voor muziek. Ik las een artikel over hoe gedachten energie kunnen dragen die positief of negatief kan zijn en als men dit relateert tot muziek, heeft deze dan ook energie en hoe ageert dit op een persoon?

THOMAS: En wat is uw vraag?

Tracy: Welk impact en welk effect heeft muziek op de mensen en wat doet muziek eigenlijk?

THOMAS: Welk is de impact van de woorden in de muziek op mensen?

Tracy: Het hangt af van welke woorden.

THOMAS: Waarom zou het dan verschillend moeten zijn als het over klank gaat?

Tracy: Ik dacht meer aan hoe het zou kunnen helpen bij onze vooruitgang, of men eigenlijk de essentie zou kunnen waarnemen van wat men tracht over te brengen?THOMAS: Dit is zeker en vast mogelijk. Net zoals woorden u beter kunnen doen voelen of zoals woorden kunnen gebruikt worden om u te kwetsen, doen muzieknoten hetzelfde, afhankelijk van hun regeling, hebben zij de capaciteit om positieve energie vrij te geven om u heen of negatieve energie om u eigenlijk duisterder te laten worden.

Tracy: Ik heb altijd gedacht dat muziek een goed middel was om te communiceren, om de mensen te bereiken, omdat een heleboel mensen het als onbevooroordeeld bekijken, dat het vanuit de ziel komt.

Dawn: Is dit waar?

THOMAS: Muziek is een uitstekend communicatiemiddel, omdat het gebruik maakt van tonen die harmonieus kunnen worden ingericht. Als u het Urantia Boek leest zou u weten dat harmonie de taal is van de Geest.

Wijziging van de hersengolven.

Tracy: Ja, ik zou het meer moeten lezen en bestuderen. (Gelach) Enkele van mijn andere vragen waren sommige dingen die ik met Georges besproken heb, over de tintelingen in mijn hoofd omdat deze dagelijks lijken te gebeuren en als kind had ik het gevoel van een enorme druk op mijn hoofd te hebben en toen ik groeide leek dit af te nemen. Betekent dit iets of kunt u uitleggen wat het zou kunnen betekenen?

THOMAS: Graag. De tintelende sensatie die u voelt kan worden veroorzaakt door de aanwezigheid van een entiteit in uw omgeving. Het kan ook worden veroorzaakt door een intense focus van uw gedachten. Ook kan het een indicatie van een ziekte in de hersenen zijn. Tracht u te bepalen of dit verband houdt met enige spirituele ervaring?

Tracy: Ik ben eigenlijk niet zeker van wat het is. Ik weet niet waarom het gebeurt. Ik heb bepaalde gedachten en dan vangen de tintelingen aan.

THOMAS: Laat mij u iets vragen, welke soort gedachten hebt u?

Tracy: Ze variëren echt, soms is het iets onbeduidends en soms ben ik diep in mijn gedachten verzonken en dan gebeurt het.

THOMAS: Wanneer u diep in uw gedachten verzonken bent, dan is de tintelende sensatie volkomen normaal. Het is een indicatie dat uw fysieke hersengolfpatronen een soort van aanpassing of een herbedradingsproces ondergaan. Heb daar geen vrees voor, omarm dit daar uw capaciteit om nieuwe gedachten te formuleren groeit. Bedankt

Tracy: Dank u! Dat was zeer hulpzaam.

Anderen die hier zijn om ons te helpen.

Dawn: Ik heb een vraag over een andere website die een soortgelijk bericht lijkt te hebben, maar er zijn enkele verschillen. Ze praten over de Arcturianen en de Pleiadiërs die verondersteld worden hier te zijn om ons te helpen. Is dat waar? Zijn ze hier om ons te helpen?

THOMAS: Ik zal u in het kort zeggen dat er vele facties, die ongezien zijn, hulp verstrekken aan de mensen van Urantia. Ik kan niet ingaan op details betreffende wie ze zijn en welk hun missie zou kunnen zijn. Maar ik word toegestaan u te vertellen dat u een heleboel vrienden hebt die zo hard werken als ze kunnen om deze planeet te helpen uitgroeien tot iets beter. Bedankt.

Dawn: Dank u. Kunt u ons vertellen waarom de boodschap die zij ons geven een beetje verschillend is van wat ons wordt onderwezen?

THOMAS: Ik kan u zeggen waarom er een verschil zou kunnen zijn. Laat ons de volgende analogie gebruiken. Ik vertel u dat onze Schepper Vader gepland heeft Christus Michael om terug te sturen naar deze planeet. Ik vraag u om dit door te geven aan uw vrienden. Nu vraag ik u, denkt u of gelooft u dat dit bericht, dat ik zojuist aan u heb gegeven, zijn integriteit zal behouden als het aan de 50ste of 100ste persoon zal gezegd worden?

Dawn: Neen, Het zal dan zoiets zijn als dat telefoonspelletje, waar een persoon een verhaal vertelt, en als het bij de 50ste persoon aankomt, lijkt het al niet meer op het oorspronkelijke verhaal. Is het dat wat u bedoeld?

THOMAS: JA.

Dawn: Ok. Dank u.

Leer uw ziel te vertrouwen.

Tracy: U hebt het over andere groepen die hier zijn om ons te helpen. Ik heb soms e-mails gelezen en daar waren er een of twee bij die mij dubieus overkwamen en ik ben niet zeker dat zij de waarheid vertelden of dat het bedriegers waren. Is dat een vergelijkbare zaak?

THOMAS: Hier is wat ik u wens voor te stellen. U hebt reeds de instrumenten en noodzakelijke hulpmiddelen gekregen om u te begeleiden in uw leven. Gebruik ze, gebruik ze verstandig en leer onderscheiden. Wat vraagt men u om te doen? Wordt er u gevraagd om uw broers en zusters lief te hebben? Wordt er u gevraagd om trouw te blijven aan de Oneindige Vader? Wordt er u gevraagd om uw vrije wil op te geven of bent u vrij om te doen wat u wenst? Als u hun adviezen moest volgen, wordt u dan een beter mens? Als u deze vragen kunt beantwoorden, dan moet u bekwaam zijn om u een adequaat idee te vormen over wie ze zouden kunnen zijn en wat ze willen. Is dit voldoende?

Iedereen: Ja! Dat maakt veel duidelijk en helpt. Dank u.

Een glimp van het Morontia Rijk

Ron: Ik heb een vraag over mensen, die tijdelijk zijn overgestoken naar de andere kant, en ze zien dierbaren die zij kenden, ze horen muziek die gewoon harmonieus is en hebben een gevoel van vrede. Zij beweren ook dat ze een gouden poort en stad zien voordat ze terug in hun leven worden gezogen. Kunt u ingaan op dat, wat die plaats zou kunnen zijn?

THOMAS: Graag! Met plezier. Gelooft u dat het Morontia Rijk een zeer kleine omgeving is, een omgeving die niet veel groter is dan uw buurt? (Neen) Heel goed, laat me doorgaan, uw huis, is dat niet verschillend dan dat van uw buurman en de volgende, enzovoort? De glimp dat deze mensen opvangen is reëel. Maar, elk individu kan een verschillende glimp van het Morontia Rijk opvangen. Dit neemt absoluut niets af van hun ervaringen.

Sommige mensen hebben tuinen gezien, poorten, sommigen hebben muren gezien, anderen hebben gouden straten gezien en sommige mensen hebben zelfs treinritten gedaan. Nu, maakt het echt uit wat u wordt gegeven als glimp? (Neen?) Leer uw ziel en wat u ziet vertrouwen in plaats van te geloven dat u iets specifieks moet zien, dat betrekking heeft op iemands ervaring. Uw persoonlijke ervaringen zijn even echt als de ervaringen van anderen. (Ja) Het is allemaal gebaseerd op uw staat van ontspanning op dat moment en ook op de mate van uw innerlijke persoonlijke spirituele ontwikkeling. Begrijpt u? (Ja), zeer goed.

Disciplineer uw bewustzijn.

Tracy: Ik had een vraag met betrekking tot het vertrouwen van de Ziel. Soms, wanneer ik in de stilte ga en een vraag stel, ben ik soms niet zeker of het alleen mijn bewustzijn is, die de vraag beantwoordt, of dat ik het zelf ben als geheel, met inbegrip van mijn innerlijk licht?

THOMAS: Heel goed. Laten we het verschil vastleggen tussen uw bewustzijn en uw ziel. Dit zijn twee volledig afzonderlijke entiteiten. Uw ziel reflecteert dat wat goddelijk is, dat wat geestelijk is en de focus van uw ziel is altijd gericht op de Vader. Uw bewustzijn, aan de andere kant, is gevuld met lawaai; het is gevuld met allerlei gedachten die van overal komen. Uw bewustzijn is gevuld met gedachten die variëren van uw lokaal universum tot aan uw buurman. Dus het betaamt u te leren hoe u uw bewustzijn moet disciplineren en uw ziel moet vertrouwen. Daar in het moment van stilte, wanneer u uw bewustzijn kunt rustig houden, leert u op deze wijze vrij spel te geven aan uw ziel zodat zij kan opklimmen in dit universum en nieuwe spirituele niveaus van werkelijkheid kan verkennen. Begrijpt u?

Tracy: Ja, ja, dat was zeer verhelderend. Hartelijk dank. Soms heb ik gedachten die gewelddadig zijn of onbeleefd en ik vraag me af waar dit vandaan komt en dit helpt me om te weten dat het uit mijn bewustzijn komt en dat het enige wat ik doen moet is mijn bewustzijn te disciplineren. (Juist!) Dank u zeer, dat was uiterst nuttig. (U bent welkom) Zijn er nog andere delen aan een Wezen buiten het bewustzijn en de ziel? En variëren die volgens het soort wezens?

THOMAS: Ik begrijp u niet?

Waaruit alle Wezens zijn samengesteld

Tracy: Bestaan andere wezens uit verschillende delen zoals een normale persoon als ik op Urantia of hebben we allemaal intern dezelfde dingen?

THOMAS: Verwijst u naar Menselijke Wezens?

Tracy: Ja en naar alle Wezens ginds buiten en hoe ze betrekking hebben tot ons.

THOMAS: Menselijke wezens zijn samengesteld uit een energie matrix en een bewustzijn, die samen gecombineerd dat vormen dat u momenteel bekend staat als uw identiteit. U hebt eveneens een Persoonlijkheid gekregen, die op zijn beurt al deze onderdelen verenigt, die het zelf vormen van één enkel individu. Nu andere wezens, zoals Morontianen, hebben ook een superieure energie matrix gecombineerd met een bewustzijn om de identiteit te vormen van de persoonlijkheid. En laten we niet vergeten dat ieder van ons het Fragment van De Vader in zichzelf draagt. Beantwoordt dit uw vraag?

Tracy: Ja, inderdaad. Dank u zeer.

Persoonlijkheid is pre-existent en oneindig.

Dawn: Dat wekt een vraag op die ik had. Hopelijk kunt u mij helpen om dit beter te begrijpen. Ons wordt onderwezen dat onze Gedachtenrichters voor-persoonlijk zijn, dat zij geen persoonlijkheid hebben en dat ze hun persoonlijkheid van ons verzamelen. Kunt u precies uitleggen hoe een wezen een identiteit kan hebben, maar niet een persoonlijkheid? Voor-persoonlijk zijn? Ben ik zinnig?

THOMAS: Ja! Wat we weten over Vader Fragmenten is dat zij afkomstig zijn van De Vader en dat ze voorpersoonlijke wezens zijn. Deze veronderstelling geeft geen gebrek aan Persoonlijkheid aan. Het suggereert eerder een persoonlijkheid die werkt op absolute niveaus van werkelijkheid. Nu, de Persoonlijkheid zelf is ook afkomstig van De Vader, niet waar? (Ja) Uw Persoonlijkheid, is ook pre-existent. Bent u akkoord? (Ja) Nu, Gedachtenrichters en Persoonlijkheid komen uit dezelfde Eerste Bron en Centra en zijn beiden pre-existent en eeuwig. Hoe kunnen anders de Vader Fragmenten (= Gedachtenrichters) iets weten over de wezens waar ze gaan inwonen voordat ze zelfs geboren zijn, als de persoonlijkheidsmodellen hun niet beschikbaar worden gesteld? Nu een identiteit vereist een energie matrix en een bewustzijn. Er werd u al verteld dat Vader Fragmenten pure en absolute energieën zijn en u hebt allen al momenten van contact gehad met hun goddelijk bewustzijn tijdens uw leven. In de uiteindelijke analyse zou het volkomen onjuist zijn te zeggen dat ze geen Persoonlijkheid of Identiteit hebben omdat ze dat wel degelijk hebben. Het is eerder het feit dat hun persoonlijkheden en identiteiten gewoon liggen buiten de mentale begripscapaciteit van de wezens die vertoeven op sub-oneindige niveaus van werkelijkheid.

Dawn: Ja, dat heldert heel wat verwarring op voor mij.

THOMAS: Uw openbaringsboek stelt dat Persoonlijkheid verenigbaar is en niet toevoegbaar. Dit impliceert eigenlijk dat Persoonlijkheid een begin heeft en net als De Vader, is het ook eeuwig. Uw Persoonlijkheid heeft altijd bestaan. Het kan worden gedifferentieerd wanneer het geschonken wordt aan een energie matrix en een bewustzijn (identiteit), wat ieder van u uniek maakt. Wat u moet begrijpen is dat, hoewel uw Persoonlijkheid pre-existent is, uzelf als een energie matrix met een bewustzijn vroeger niet bestond. Begrijpt u?

Dawn: Ja, dat begrijp ik. Het is dus eigenlijk, als de Persoonlijkheid en de energie matrix samenkomen, dat wij geheugen hebben? Of komt de Persoonlijkheid reeds voorgeprogrammeerd of vormen wij de Persoonlijkheid nadat wij deze hebben ontvangen.

THOMAS: Neen, Persoonlijkheid fungeert als de vereniger van al de onderdelen en identificeert u aldus als een uniek individu. Dit maakt het u mogelijk om uw reis te doen als een unieke waarde en om de hoogst mogelijke waarde te bereiken, terwijl uw Goddelijke Monitor de definitieve verwezenlijking verzekert van die reis. Begrijpt u?

Dawn: Ja, ik begrijp het.

De Vader beslist.

THOMAS: Bijvoorbeeld, als werkelijk buitensporige aberraties van het bewustzijn voorkomen en men door een eigenzinnige keuze het opklimmingplan verwerpt, kan de continuïteit van het leven worden opgeschort. In dit geval zal uw energie matrix, uw verbinding met de Morontia energieën en uw bewustzijn (uw identiteit) volledig uiteenvallen. Het is dan alsof u nooit heeft bestaan. Maar met uw Persoonlijkheid is het niet zo, daar zij pre-existent en eeuwig is en zij terugkeert naar de Oorspronkelijke Bron waar ze vandaan kwam.

Volgt u? (Ja). Nu zal ik u dit vragen: als onze Vader deze zelfde Persoonlijkheid aan een nieuwe energie matrix en een nieuw bewustzijn schenkt op dit niveau van werkelijkheid of een ander, zou Hij dat kunnen doen? (Ja!) Precies, mijn punt is dat stervelingen evenals Morontianen niet eens kunnen beginnen om de Oneindige Liefde van Onze Vader uit te putten.

Dawn: Wow, dus dit betekent in theorie dat niemand zijn opties kan uitputten. Zijn tweede, zijn derde of zijn vierde kans, is dat juist?

THOMAS: Niet in theorie maar in WERKELIJKHEID!

Dawn: Wow!

De oneindige Liefde van de Vader.

THOMAS: U moet uzelf openen voor mogelijkheden. U moet ook mediteren over wat het werkelijk betekent om oneindige liefde te hebben en oneindig in liefde te zijn. U moet mediteren over de barmhartigheid en de liefde van Onze Vader, om te proberen de implicaties ervan te begrijpen, de dimensies en de diepten. Want eerlijk gezegd bent u nog niet eens begonnen om echt serieus na te denken over deze dingen. Dit is iets dat ik u wilde brengen zodat u even kunt pauzeren om het woord Liefde te overwegen en het toe te passen en werkelijk te trachten haar waarden en mogelijkheden toe te passen als het gaat om uw relatie met uw broers en zusters.

Dawn: Ik heb een vraag van die aard. Heeft het individu zelf de optie terug te komen en opnieuw te proberen?

THOMAS: Uw Persoonlijkheid bij zijn terugkeer naar de Vader is verstoken van identiteit en verstoken van een energiematrix. Het is terug in zijn primordiale staat, het heeft geen mogelijkheid om nieuwe keuzes te maken in en uit zichzelf zoals u dit concept begrijpt. Ons wordt niet verteld wat er bij de terugkeer gebeurd. Maar wij zijn van mening dat alle Persoonlijkheden bestemd zijn voor universum functies. Voor zover het individu zelf de optie heeft om terug te komen, is dit zeker iets dat zich voordoet in de evolutionaire werelden van tijd en ruimte, waar voortdurend de behoefte ontstaat voor speciaal dienstbetoon van Genade. Uzelf, in de niet zo verre toekomst, zult kunnen kiezen als Vrijwilliger voor een dergelijke dienst.

Dawn: OK, Ik begrijp persoonlijk niet WAAROM men zou willen terugkomen, maar ik dacht ik zal het vragen (gelach) en er was een verduidelijking nodig omdat sommige andere mensen hierover vragen hadden gesteld. Bedankt.

Sharron: Behoort er een wil bij de Persoonlijkheid of heeft de Persoonlijkheid een wil om beslissingen te nemen om iets te doen?

THOMAS: Zonder een energiematrix en een bewustzijn kan er geen wil verbonden zijn aan de menselijke Persoonlijkheid.

Dawn: Dus de wil is verbonden aan de energiematrix en aan het bewustzijn?

THOMAS: De wil is niet zozeer aan hen verbonden. Het manifesteert zich eerder met uw identiteit.

Dawn: Dat is logisch.

Tracy: Ik had enkele bedenkingen over objecten en de essentie van alles en hoe alles zijn eigen energie heeft en hoe we objecten associëren met woorden en dat, wat men eigenlijk denkt over een object, vervormd is. Is dat waar? Hoe ziet u de ware essentie van iets?

THOMAS: Ik begrijp uw vraag niet helemaal.

Tracy: Het is een beetje moeilijk om uit te leggen.

Woorden en acties hebben energie.

THOMAS: Ik kan u zeggen dat de kracht van een woord afkomstig is van de gerichte energie die u benut wanneer u dat woord gebruikt. De energie is er, die is er altijd, constant. Het is hoofdzakelijk uw gebruik ervan dat varieert of uitstelt, wat een ander onderwerp van mij naar boven brengt dat ik vandaag met u wil bespreken. (Graag) U, stervelingen, zou moeten aandacht besteden aan de manier waarop u uw energie richt. U hebt de werktuigen om van deze wereld een betere plek te maken. Ik zal het u uitleggen. Laat me u het gebruik van energie beschrijven en hoe u, stervelingen, geen voordeel hebt gehaald uit deze kracht. Ik ben zeker dat u in uw leven twee mensen tegen elkaar hebt zien ruziën. Gemene dingen tegen elkaar zeggende, naar elkaars keel vliegen, elkaar duwen en dingen naar elkaar gooien. Waarom denkt u dat dit gebeurt? Omdat ze hun energieën en gedachten intens hebben gefocust op iets geheel negatief.

Hoe bozer u wordt, hoe intenser de energie wordt. Volgt u mij? (Ja) Maar vreemd genoeg merkt men op hoe gemakkelijk u in staat bent om uw gedachten te richten als het om negatieve doeleinden gaat. U bent zeer snel in staat om deze energieën te verzamelen en op iemand te richten, dat het is om hen af te slaan, te kwetsen of zelfs te doden. Nu vraag ik u, wanneer was de laatste keer dat u getuige geweest bent van zulk een gelijkaardige intens gerichte energie op uw broers en zusters die Liefde manifesteerde? En ik verwijs hier niet naar fysieke liefde. Wanneer was de laatste keer dat u echt getuige geweest bent van een intens gerichte Liefde door uw broers en zussen voor het welzijn en het voordeel van een ander? (Kan het mij niet echt herinneren) Precies!! Maar u hebt de macht in u om die energie te gebruiken ten voordele van de mensheid, omdat u dit heel vaak gebruikt in uw woede. Is het niet? (Ja) Waarom dit dan niet omleiden naar iets constructief en positief dat zal bijdragen tot de genezing van deze wereld?

Sharron: Hoe kunnen wij dat richten?

THOMAS: Hoe richt u dat wanneer u iemand wilt kwetsen? (Door uw woorden en acties) JA!! Hoe focust u uw intentie? Het wordt zo natuurlijk voor u dat u er zelfs niet van bewust bent. U vliegt gewoon naar elkaars keel, nietwaar? (Ja) Wel, verander die energie van richting en focus uw gedachten om iets te doen voor iemand anders met dezelfde ijver, met dezelfde sterkte en dezelfde kracht, dat is alles. Het is niet moeilijk. U bent in uw bewustzijn altijd klaar om naar elkaars keel te vliegen in plaats van vriendelijk te zijn met elkaar. U bekijkt de anderen als vreemden in plaats van als broeders en zusters en u benadert hen met wantrouwen. In plaats daarvan, stel ik voor dat u leert om u te openen voor uw broers en zusters. Wees niet de eerste om zich zorgen te maken over wat ze u zouden kunnen aandoen, heb moed en geloof en accepteer uw zoonschap met de Vader.  Wees oprecht en houd u bezig met dit werk, houd u bezig met de zaken van de Vader. U zult groeien in de Geest en u zult heel veel dingen verwezenlijken op deze planeet. Dat is alles.

Alle: Dank u. Dank u. Wij hebben hiervan heel wat geleerd en het ging heel diep.

Energieveranderingen

Dawn: Ik heb een vraag over de wijzigingen die worden uitgevoerd in onze soort om ons voor te bereiden op de nieuwe energie en vibraties waarin we gaan terechtkomen. Ik weet dat het ons verteld is dat we zouden weten als we werden gekozen voor een DNA upgrade, ik denk dat mijn vraag is, als we fysiek genezen, worden wij dan automatisch opgenomen in deze DNA upgrade of zijn we gewoon genezen. Het spijt me. U weet waar mijn vraag vandaan komt, nietwaar?

THOMAS: Lichamelijke ziekte heeft meestal zijn oorsprong in de structuur van het bewustzijn. U hebt de middelen ontvangen om uw eigen te helpen. Wij zijn hier om u bij te staan, maar niet om het werk voor u te doen. Begrijp dat deze energieën, die uitgestort worden op deze planeet, dezelfde energieën zijn die worden uitgestort op alle andere planeten in dit universum. Urantia is niet specifiek het doelwit waarop deze energieën worden gericht. Op een bepaalde tijd binnen de menselijke evolutie, als u verder evolueert naar het spirituele, gebeuren er dingen die u evolutionaire sprongen zou noemen. Deze evolutionaire sprongen worden geactiveerd door deze energieën. Dus u allen, indien u ze echt zou willen absorberen, zult deze energieën absorberen.

Echter, u zult die alleen kunnen opnemen in verhouding tot uw niveau van spirituele verwezenlijking. Er is geen doel in het verkrijgen van deze energieën als het uw bedoeling is om ze te gebruiken voor egoïstische redenen. Dus, hoe meer u zich afstemt op uw Vader Fragment, des te ontvankelijker u zult worden voor deze energieën en dat is de sleutel. Als u deze energievermeerderingen wenst, als u spirituele capaciteiten wenst, als u in dienst wilt staan van uw broeders en zusters, stem u af op uw Vader Fragment. U krijgt méér energieën als u in de “stilte” gaat en u zich afstemt op de Wil van onze Vader. Het is allemaal daar voor u. Alles is al verstrekt. Het is enkel een kwestie dat u een gewijde keuze maakt. Klinkt dit zinvol voor u?

Dawn: Ja, ja het klinkt logisch, voor zover de afstemming en intenties reiken, dat begrijp ik. Dank u.

THOMAS : U bent welkom.

Dawn : U hebt ons veel stof tot nadenken gegeven vandaag en we hebben heel wat te verbeteren. (Gelach)

Dit Forum is verschillend.

THOMAS: Ik denk dat we deze sessie voor vandaag zullen beëindigen.

Dawn: Wij bedanken u zeer om vandaag doorgekomen te zijn, Thomas, wij appreciëren dit zeer!

THOMAS: Ik weet niet of u dit opgevangen hebt of niet, we gaan de manier waarop wij deze sessies doen enigszins wijzigen. U zult vragen blijven stellen, maar ik zal ook enkele vragen aan u stellen, wij zullen allemaal van elkaar leren en op die manier kunnen we allemaal voordeel halen uit deze sessies.

Dawn: Dank u dat is een heel goede manier om te leren.

THOMAS: In dat geval trek ik mij terug en ga ik deze sessie beëindigen. Ik wens u het allerbeste toe. Verblijf in Vaders Liefde, tot de volgende keer, dank u voor uw deelname.

EINDE.

Voor de definities en uitleg van de woorden in BLAUW gelieve u te richten tot het URANITIA BOEK op

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek