Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

D-Nebadonia-Geest in de Sociale en Culturele Ongelijkheden-26Jan04-CCC


English @ http://www.tmarchives.com/transcript_frames.php?tid=1891
Nebadonia012604CCC-SpiritIntoSocial&Cultural-Inequities

Door: CENTER FOR CHRIST CONSCIOUSNESS (Centrum voor Christus Bewustzijn)
Plaats: LARKSPUR, CA
Leraar: NEBADONIA, onze Moeder-Geest
Onderwerp: Introductie van de Geest in de Sociale en Culturele Ongelijkheden op Urantia
26 janvier 2004

Gebed: Moeder en Vader, leidt ons tot u. Bereidt onze gedachten voor op uw aanwezigheid en om aanwezig te zijn voor het helende werk te doen waar u ons naartoe zal leiden deze avond. We openen onze harten in dankzegging tot u voor al de overvloedige zegens van genade, liefde en compassie die u ons geeft elk moment dat wij leven en ademen. Het is in deze geest van vrolijke aanbidding, in het herkennen van uw aanwezigheid, dat wij ons eigen aanbieden voor uw service. En wij danken u voor deze gelegenheid. Amen.

Geliefde kinderen, goeden avond! Dit is uw Moeder die u vanavond begroet. Voelt u mijn omhelzing rondom u nu, mijn kinderen? Het is de zachtheid van een moeder touch die ik u wens te ervaren, want u zult worden gevraagd dit toe te passen in deze wereld als we doorheen onze helende oefening gaan van deze avond. Maar eerst wil ik dat ieder van u zich ontspant in mijn omhelzing. (Pauze) Ontspan in mijn liefde. Ontspan in mijn tederheid, mijn zachtheid en voel het comfort en de veiligheid die op die plaats voor u beschikbaar zijn. Ontvang Mij nu, mijn kinderen, en ontspan u. (Pauze)

De moeder touch is neergedaald op Aarde. Ik zal u leiden tot de toepassing van mijn aanwezigheid in de vele situaties van sociale en culturele ongelijkheid die nog steeds overheersen op deze planeet. Ervaar uw intensie voor de opheffing van deze ongelijkheden op deze wereld, deze onevenwichtigheden tegenover de Wil van de Vader. Wens dat deze ongelijkheden worden in evenwicht hersteld met de verzachtende energie van barmhartige vergeving, zodat de relatie van de culturele evolutie van de planeet zich terug inplant in het menselijk bewustzijn volgens de Plannen van de Vader. Zet uw liefde in zodat deze correctie kan groeien.

Nu, graaf in het idee dat de mens iedereen moet kunnen domineren. Voel dit idee. Hoe neemt u dit waar als uw Vader Fragment u in betrekking brengt met dit idee? Voel het. Ervaar het. (Pauze) Vind nu uw wens opdat deze ongelijkheid zou worden gecorrigeerd. Vraag nu in het oog van uw bewustzijn dat deze wens de menselijk basisbehoefte om elkaar te domineren zou overbruggen. En uw Vader en ik zullen onszelf daaraan toevoegen. (Pauze)

Gedurende eeuwen was er een brutale nood voor de mens om elkaar te domineren en om zijn omgeving te domineren. Vraag nu, dat de correctie energie van het begrip voor het milieu en het begrijpen van elkaar, het basis respect dat toekomt aan ieder individu wegens zijn goddelijke natuur, ingeplant wordt in deze dominantie energie. Voel uw wens dat het menselijke begrip zou groeien. Terwijl u dit voelt ontwikkelen in u, zullen uw Vader en Ik onszelf daaraan toevoegen. (Pause).

Nu gaat u deze correctie toevoegen aan de kern van de Aarde terwijl u zich de Aarde voor u visualiseert. (Pauze).

Als u deze correctie hebt gevisualiseerd en ze hebt ingeplant in de kern van de Aarde, voeg hieraan toe uw wens dat deze correctie zou groeien en dat ze zich zou verspreiden vanaf de kern van de Aarde tot aan de oppervlakte en in de harten van elke persoon die op deze planeet wandelt. Voel uw liefde voor deze gedachte, voel uw liefde voor het feit dat wij deze gedachte induceren terwijl wij onze Geest hierin weven om over gans Urantia een groter begrip van de menselijke waardigheid en het respect voor alle leven te verspreiden. (Pauze)

Een dag, in de zeer verre toekomst, zal deze planeet harmonieus werken door als een geheel te handelen in de kosmos. De vibratie van deze eenmaking van ideologieën van al de menselijke culturele instituties zal op een dag resoneren met dit melodieus lied van de gemengde harmonieën van respect, begrip, tolerantie, compassie en de kwaliteit van goddelijke liefde die eeuwigdurend is in het universum. Denk niet aan de tijdspanne dat Urantia zal nodig hebben om in deze spirituele staat te ontstaan. Hou dit verlangen en deze intentie diep in u, mijn kinderen, en voeg dit toe aan de kern zoveel als u kunt. Vraag ons om constant de Wil van de Vader in te planten op deze planeet om geweldig te groeien en de Aarde te stabiliseren gedurende deze periode van correctie. (Pauze).

Voel uw liefde voor deze wereld groeien. De ervaring die u hier opdoet zal u bijblijven gedurende heel uw eeuwig leven. U zult zich de tijden van strijd zeer goed herinneren die u hebt meegemaakt op deze sfeer. U zult zich met een diep geluk de groei herinneren die u hebt verwezenlijkt in deze zeer moeilijke transitietijden. Ik vraag u dus uw gehechtheid en uw liefde aan te voelen voor deze wereld. (Pauze).

Ik vraag u om uw Vaders en Mijn Liefde te voelen voor deze wereld. Vraag naar ons begrip voor deze wereld en vraag dat ons begrip zich mengelt met dat van u. (Pauze). Zou u niet wensen dat ieder individu op deze planeet eveneens dit verhoogde gevoel van liefde, devotie en verantwoordelijkheid zou voelen voor deze wereld? Terwijl u deze gedachte koestert, plant dit eveneens in de kern van de Aarde. (Pauze).

Mijn kinderen, ik dank u voor uw deelname vanavond. Wij waarderen uw bereidheid om dit niveau van service te ervaren, ook al weten wij dat u niet altijd begrijpt, noch aanvoelt, wat het is dat u realiseert. Maar ik zeg u, het is niet zo belangrijk dat u het begrijpt, dan wel dat u deze wens hebt, want deze wens is een geloofsgift. Dit is wat wij van u vragen, dat u zich door uw geloof laat leiden terwijl uw liefde en vertrouwen in ons groeit.

Vanavond zal ik enkel ingaan op uw bemerkingen over deze ervaring. Ik zou willen vragen dat als u persoonlijke opmerkingen hebt, wij deze samen in privésessies delen. Wanneer u klaar bent om te spreken, zal ik op uw bemerkingen ingaan. (Pauze)

Student: Moeder, aan het begin van de sessie van vanavond vroeg u ons uw liefdesomhelzing te voelen die ons omringde. Ik zou willen vragen of dit iets anders is dan de omhelzing van liefde waarmee u ons altijd omringt.

Nebadonia: Mijn zoon, mijn omhelzing is altijd om u heen. Het is uw aandacht om dit waar te nemen dat de voorwaarde is hoe u aanvoelt hoeveel ervan u gehouden wordt, hoe veilig en beschermd bent. Wanneer u uw aandacht op mij richt, is dit dan niet meer tastbaar dan wanneer u enkel bezig bent met uw dagelijkse activiteiten?

Student: Ja, dat is het zeker en vast.

Nebadonia: En het is altijd zo. Het hangt af van hoe groot uw aandachtspanwijdte op mij is, terwijl u op hetzelfde moment eveneens aandacht hecht aan de taken waarmee u bezig bent. En u zult groeien in uw dualiteit bij het onderscheiden van zowel mijn aanwezigheid als ook het ogenblik waarop u doet wat u geroepen bent om te doen. Dit is een uitbreiding van uw geestelijk vermogen, uw aanvoelingmechanismen. U groeit nu in dit. Begrijpt u, mijn zoon?

Student: Ja, het is heel duidelijk. Ik begrijp waar u het over hebt.

Nebadonia: Hebt u enige commentaar betreffende de oefening van deze avond?

Student: De opmerking die ik wil maken is de vrede die ik voel als ik samen met u en deze groep op deze manier aan het werken ben; het geeft me een bepaald gevoel van evenwicht, zelfrespect, liefde voor het Plan van de Vader. Ik dank u voor deze gelegenheid. Ik begrijp niet wat zich precies afspeelt, maar ik zal gebruik maken van mijn geloof enkel om te weten dat onze inspanningen niet tevergeefs zijn. Onze inspanningen zullen helpen om deze planeet te brengen naar de belofte van een symfonie van Licht en Leven, zoals u zegt. Bedankt.

Nebadonia: Voelt u aan dat uw gedachten een energieke aanwezigheid hebben? (Ja) Hebt u het gevoel dat uw gespiritualizeerde gedachten zich toevoegen aan de totaliteit van de Allerhoogste? (Ja) Hebt u het gevoel dat uw algemene gedachten van de geest iets toevoegen aan het grotere goed van de planeet?

Student: Ik zou moeten zeggen dat ik dit doe op het geloof. De problemen van deze planeet zijn zo overweldigend dat het soms moeilijk voor mij is om erop te vertrouwen dat mijn gedachten zich toevoegen aan de planeet. Maar ik geloof dat dit zo is, omdat ik van u vele malen heb gehoord dat dit zo is.

Nebadonia: Toch, mijn zoon, als u er vast van overtuigd bent dat uw gedachten zich aan de Allerhoogste toevoegen, kun u ook begrijpen dat, als de Allerhoogste groeit, dit wordt geconditioneerd door die gedachtenontwikkelingen die ook op een evolutionaire wereld groeien? Het Allerhoogste Wezen kan niet groeien zonder dat de gedachtepatronen van de evolutionaire planeet eveneens groeien.

Student: Bedankt dat u mij helpt deze connectie te begrijpen.

Nebadonia: Het is belangrijk voor degenen onder u, die groeien, dat u meer bewust wordt van uw universele verantwoordelijkheden tenorverstaan van het algemene collectief van de groeiende Godheid, die u kent als de Allerhoogste. Het laten groeien van een structuur van God op een evolutionaire wereld is gebaseerd, niet alleen op de gedachten, maar ook op de acties van de personen die de planeet bewonen. Dus begrijp nu goed, mijn kinderen, dat deze nieuwe gedachten, die u toevoegt, de fundering zullen leggen voor (Christus)Michaels waarheid, opdat deze kan geweven worden, groeien en overheersen in de harten en het bewustzijn van alle kinderen hier, zodanig dat hun eigen gedachten en acties een meer geestelijk parfum krijgen. Het is belangrijk dat u begint met het herkennen van de verantwoordelijkheden die u hebt, daar u op een gegeven moment anderen zult helpen om eveneens een goed begrip van hun eigen verantwoordelijkheden te krijgen, terwijl deze genezing voortgaat en als er meer mensen hieraan aandacht zullen besteden. Helpt u dit om het beter te begrijpen, mijn zoon?

Student: Ja, het voegt nogal wat duidelijkheid en kracht toe aan deze oefening. Bedankt.

Nebadonia: En wees in mijn vrede.

Student: Moeder, toen u ons vroeg om over het hele ding van dominantie te denken en het te visualiseren, werd ik onmiddellijk herinnerd aan de hele geschiedenis van het leven op deze planeet zoals het wordt beschreven in het Urantia Boek. Miljoenen jaren van totale overheersing van de hogere zoogdieren, vervolgens nog één miljoen jaren van menselijke geschiedenis tot aan de dag van vandaag, de constante sortering voor positie in elke sociale mensengroep, deze constante behoefte om zich te positioneren.

Ik denk dat de Correctie Tijd hier eigenlijk over gaat. Namelijk dat wij allemaal elkaar helpen om te groeien in dit innerlijk leven, in deze connectie met de Vader, die zo vreselijk verbroken is geweest op deze planeet. Het zou een mooie gedachte zijn dat zes miljard vrije personen zich zouden aansluiten als zender/ontvanger.

Student: Ik word mij weer bewust van de kost aan onze integriteit die gekoppeld is aan de immense marteling elk jaar van miljoenen dieren door mensenhanden. Ik voel mij wel erg ongemakkelijk als ik spreek in deze verheven termen, terwijl deze verschrikkelijke toestand heerst.

Nebadonia: Waar u aan deelneemt, is de correctie van deze kwalen. Het zijn verheven idealen zoals u zegt, maar de idealen moeten worden verlevendigd in de harten en het bewustzijn van de mensen hier op deze wereld. En u, door middel van deze oefening voegt hier meer mogelijkheden aan toe opdat dit zou kunnen worden toegediend en erkend binnenin het bewustzijn van een individu. De correctie van de dominantie van de mens over degenen die zwak zijn is het fundamentele doel van deze Correctie Tijd. Er moet het begrip komen dat alle leven Goddelijk gemandateerd is. Mensen moeten leren het leven op alle niveaus te respecteren. Hoe kan dit begrip de planeet omringen als het ideaal hiervoor niet stevig is geïmplanteerd in de harten en het bewustzijn van de mensen die daarop leven? Aan welk idee zouden ze zich moeten hechten om hierin te groeien?

Ja, er zijn enorme schendingen op deze wereld. En hoe u uw broers en zusters hierin wilt opvoeden is ieders keuze. Er zijn veel mensen die in diensten werken die hulp bieden aan deze onschuldige slachtoffers van deze afschuwelijke mistoestanden en ongelijkheden die mensen elkaar en de dieren aandoen, alsook aan andere Koninkrijken van de Aarde.

Een deel van wat u aanziet als het Correctie Plan is het zich bewust worden van deze mistoestanden, en de lelijkheid moet worden gezien voor wat het is, zodat een nieuwe manier, een nieuwe orde van respect en liefde, kan worden ingeplant. U kunt deelnemen aan de spiritualizering van deze ideeën en u kunt meer maatschappelijk betrokken worden. U hebt veel opties open voor u. Maar soms kiezen mensen alleen voor het sociaal activisme en bekijken niet de geestelijke gevolgen of de geestelijke idealen die eerst moeten worden ingeplant opdat deze ideeën goed wortel zouden schieten en groeien. Begrijpt u wat ik bedoel, mijn zoon?

Student: Ik vind het paradoxaal dat de meeste mensen die ik ken en die diep betrokken zijn in geestelijke zaken, vlees eten, en degenen die geen enkel soort geestelijk engagement hebben, betrokken zijn bij het leven van dieren.

Nebadonia: U ziet een aantal van de duidelijke ongelijkheden in de wereld. Hoe wenst u uw verantwoordelijkheid naar genezing te delen?

Student: Ik heb gesproken met mensen die diep spiritueel zijn en het is succesvol geweest. Ik ben net begonnen dus ik ga afwachten en zien.

Nebadonia: En mijn vraag werd u niet gesteld om een direct antwoord te krijgen, maar om na te denken over mijn antwoord in de stilte en de Vader te vragen u te begeleiden op dit gebied waar u nu belang in stelt. Gaat u dit doen, R?

Student: Ja, ik accepteer dit.

Nebadonia: Dank u en verblijf in mijn vrede, mijn zoon.

J, mijn zoon, in antwoord op uw opmerking ben ik erkentelijk voor uw gevoeligheden betreffende de geschiedenis van deze dominantie energie die al lang op deze wereld heerst. U hebt op juiste wijze één van de correctiemechanismen beschreven die wij nastreven en toch verzoek ik u nu om hierop dieper in te gaan. Vind uw eigen innerlijke oplossing die wenst te dienen in deze Correctie Tijd. Er kunnen niet te veel mensen betrokken zijn op dit specifieke ogenblik in deze enorme onderneming.

Omdat wij met een relatief klein aantal zijn, vragen wij eigenlijk dat u uw verlangens intensifieert en deze meeneemt in uw eigen stilte om begeleiding te vragen en uw genezingscapaciteit uit te breiden om ons meer van nut te kunnen zijn. U hebt een geweldige gift van innerlijk inzicht en nu verzoek ik u dit te gebruiken voor uw eigen grootse vreugde door dieper in te gaan in de begeleiding van de Vader. Laat dit uw eigen goede geest en warm hart u nog meer tevredenheid bezorgen in de geneugten om van dienst te zijn. Begrijpt u, mijn zoon?

Student: Ja, ik begrijp het. Oh, Moeder, u blijft er mij aan herinneren dat, hoever wij ook geraakt zijn, en het is glorieus geweest deze afgelopen jaren, ik mij heel sterk herboren voel. Ik hang af en toe gewoon over een afgrond van verlies van controle en wordt daar gehouden totdat ik “genoeg” kan zeggen. Dank u om mij op te vullen. U blijft er mij aan herinneren dat het nog maar net begonnen is. Ik weet dat u en Michael ons, nu al een jaar lang, gevuld hebt met liefde vooraleer u ons zelfs gevraagd hebt om ons om te draaien en ons dieper in dienst te zetten. Ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is om te volgen

Nebadonia: Wel, mijn zoon, het zou andersom niet hebben gewerkt.

Student: Dat is wat u ons blijft onderwijzen. Dus voor al deze wanhopige en kwetsende mensen denk ik dat Liefde het eerste is dat van belang is.

Nebadonia: En verblijf in mijn liefde, mijn zoon. Er wordt zoveel van u gehouden.

Student: Ik heb het altijd vreemd gevonden dat de mens in deze wereld moet vechten voor zijn recht om mens te zijn, voor zijn persoonlijk gevoel van waardigheid en vrijheid, enkel om te zijn wie hij is. Het lijkt zo vreemd, maar toen ik over het idee van dominantie nadacht, en wat er vandaag in de wereld gebeurt, heeft mij dit vele malen bedroefd tot het krijgen van tranen in mijn ogen. Maar in deze oefeningen voel ik dat wij energetisch een verschil maken. Ik heb er het begrip van en dit is een mantra, die ik voor mezelf reciteer, dat waarheid en liefde altijd overheerst. Dat is wat Gandhi zei. Het kan misschien niet duidelijk zijn hier en nu, maar ooit zal de waarheid altijd de misstanden, onwaarheden en misvattingen van onze overtuigingen recht zetten.

Wanneer we deze oefeningen doen en wanneer we in de wereld gaan, denk ik voortdurend aan dit idee en ook aan het idee dat Michael ons heeft voorgelegd over de perfectie die in ons wordt geboren, in ieder mens, in dit eeuwige moment van nu. Als we ons vasthouden aan het idee dat God de enige realiteit is, dan zullen de veranderingen langzaam gebeuren, maar ze zullen gebeuren. Dit is het geloof dat u ons hebt gevraagd en waaraan ik mij vasthoud, ook al ben ik omringd door veel onmenselijkheid.

Nebadonia: Naarmate wij in deze oefeningen groeien, is het onze wens dat uw liefde en begrip groeit voor de voorwaarden die hebben overheerst rondom en over de planeet. Wat brengt genezing? Het is liefde. Puur en simpel, het is liefde. Wij nemen u in deze ervaringen mee, zodat u liefde gaat beginnen te voelen voor deze wereld en voor alle inwoners ervan. En zelfs begrip en mededogen ervaren van de voorwaarden van de gruwel zodat dit kan worden opgevangen door liefde. Alleen begrip en mededogen kunnen een omgeving kweken waar vergeving en liefde kan overheersen. Dus waarheid zal altijd zegevieren, maar liefde moet de fout overschaduwen zodat de waarheid deze zoete omgeving krijgt om te kunnen groeien en te overheersen.

Terwijl we u in deze helende excursies nemen, vraag om te begrijpen en om mededogen te leren hebben met de menselijke natuur die de voorwaarden van verdorvenheid op deze wereld heeft bevorderd. Uw menselijke natuur is mooi. Zij is afgedwaald. Dit is waar en er zijn grote fouten en grote onrechtvaardigheden en ongerechtigheden gebeurd op deze wereld. Maar elke zonde kan kwijtgescholden worden, kan worden teruggevorderd. En ik vraag u nu dit vollediger te overwegen en niet weg te kwijnen van de misbruiken zoals u ze ziet, maar probeer het te begrijpen, mededogen te tonen en te vergeven, zodat onze liefhebbende genade kan domineren om een nieuwe plaats te creëren waar de waarheid kan worden uitgeplant. U zult uw eigen capaciteit om lief te hebben zien zwellen tot zulke hoogtes dat u zichzelf niet meer zult herkennen omdat u zo liefdesoverheersend zult worden en zo verzadigd.

U bent allen hier omdat u de oproep van de Geest hebt beantwoord en omdat u uzelf meer wenst te ontwikkelen net zoals uw Vader (Christus Michael) dit deed toen hij op deze aarde liep als Jezus. Hij is de inspiratie en u hebt het in u om u te helpen dit te realiseren. En we geven u deze ideeën ter overweging zodat u ze uitnodigend, spannend, avontuurlijk en de moeite waard vindt. Als we u in deze genezingservaringen meenemen, weet dan dat uw eigen capaciteit om uw liefde en begrip te laten groeien er alleen steeds sterker zal van worden en meer gelijkend op de Vader. Verblijf in mijn vrede, mijn zoon.

Student: Moeder, bedankt voor al de verklaringen van deze avond. Ik begin een glimp op te vangen van wat beschikbaar is. Ik herken uw aanwezigheid meer en meer telkens als ik hier ben en ik herken dat zij beschikbaar is voor mij ten allen tijde, zelfs als ik het niet altijd voel. Ik begrijp niet altijd wat er gaande is hier en ik kan niet altijd de verlangens voelen die u ons vraagt te voelen, maar ik weet dat ze er zijn. Ik baseer mij op mijn geloof dat dit echt werkt omdat ik de veranderingen die in mij gebeuren een beetje kan zien in mijn eigen leven en dit komt alleen door naar u te luisteren en met u en Michael te zijn. Ik dank u zeer hartelijk.

Nebadonia: C, mijn zoon, waar u op reageert is een diepere verroering binnenin uw ziel; de diep motiverende kwaliteit van verlangen naar de waarheid is zijn verleidelijk web om je heen aan het weven en trekt u naar hier. Het is uw geloof. En dit is wat wij van u vragen: meer geleid door het geloof dan intellectueel gedreven te zijn. U bent nu in een prachtige overgang en het vertrouwen dat u hebt getoond, ongeacht het feit dat uw begrip ervan hiermee niet gepaard is gegaan, is zulk een geschenk voor ons. U hebt geen idee hoeveel u ons plezier doet door ons deze gift te geven.

Student: Dank u, Moeder, voor uw geschenk, aan ons, aan deze wereld en eveneens aan het universum

Nebadonia: Voel uw wens dat uw geloof zou groeien en weet dat u de Wil van de Vader doet als u hierom vraagt, mijn zoon. Verblijf in mijn vrede.

Mijn geliefde kinderen, mijn moeders hart vloeit over u, vult u met de subtiele en zoete verzekering dat alle dingen goed in hand zijn. Kijk minder naar de problemen van de wereld en kijk meer naar de liefde die u kunt inboezemen in deze wereld, zowel door middel van uw acties als door uw gedachten en weet dat elke keer dat u zich daarop richt, u onze aanwezigheid toevoegt om deze planeet te domineren.

Focus op het positieve want dat zal zeker groeien en alles wat schaduw is overwelven. Zie het goede in uw broeders en zusters en vraag dat dit in hun wordt versterkt. En weet dat dit zal groeien en hun schaduw zal overwelven. Zie het goede in uzelf en vraag dat dit wordt versterkt en weet dat dit hetzelfde in uw wezen zal doen.

Adem ons op in u, al de waarheid, de schoonheid en de goedheid, dat uw longen, uw luchtwegen, uw ganse lichaam kan inhouden; uw energiesysteem, uw geestelijke systeem, alles voedt zich aan ons daar wij altijd in u zijn. Goede nacht, mijn geliefden.

Einde.

Voor de definities en uitleg van de woorden in BLAUW gelieve u te richten tot het URANITIA BOEK op

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek