Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

http://www.tmarchives.com/transcript_frames.php?tid=1875
Nebadonia030300Idaho-YourDefenseResponses
D-Nebadonia – Uw Verdediging Reacties – 03Mar2001 Idaho
Plaats: Idaho
Nieuwe klas – Sessie nr. 11
Leraar: Nebadonia
Onderwerp: Uw verdedigingsreacties vragen om correctie.
3 maart 2000
T/R (verzender/ontvanger): Jill
Vertaling door Wivine Smets, Michel Ardoullie

De Moeder-Geest Nebadonia (T/R Jill): Mijn kinderen, dit is uw Moeder, Nebadonia. Een van de grootste uitdagingen waarmee u geconfronteerd wordt als menselijke wezens in de wereld is het leren begrijpen hoe u hebt geleerd defensief te zijn, om jezelf te beschermen. Dat is het onderliggende thema: diegenen beoordelen die je pijn doen, en boos op hen zijn. U hebt geleerd om een emotionele knop te hebben voor bijna elke denkbare menselijke overtreding die op u kan afkomen; telkens het gevoel hebben van het slachtoffer te zijn en reageren met woede voor de pijn die men u heeft toegebracht. Wat uw vader en ik, uw Eeuwige Ouders — zowel als de Gedachtenrichter/Gedachtebeheerder binnen u — alsook uw leraren van het geestelijke rijk, proberen te doen, is om deze onjuiste reacties die u hebt geleerd, te wissen.

Denk terug aan het belangrijkste thema dat door al de verschillende transmissies liep die u door de verschillende leraren gegeven werden. Denk terug aan de beschrijvingen over de manier waarop Jezus omging met zijn broers en zussen. De twee woorden die de emoties vertegenwoordigen waarmee u moet reageren in plaats van pijn en woede zijn: liefde en compassie. Denk aan de beschrijvingen van Jezus in het "Leven en leringen van Jezus" in het Urantia Boek. Wat toonde Jezus aan? Was het niet altijd liefde en compassie voor je medemens? Het werd op verschillende manieren in verschillende boeken beschreven, zoals "Geef de andere wang." Dat betekent niet de andere wang geven, maar de bitterheid, de pijn en het verdriet van binnen houden. Het betekent luisteren naar de pijn binnenin de broer of zuster die hen zo gemeen doet handelen tegenover u. Geef liefde en mededogen in ruil voor gemene woorden, wrede woorden, een kwetsend gedrag. U wilt hen geen pijn terug doen. Dat is niet de spirituele wijze. Dat was nooit de manier van Jezus.

Oefen met in je eigen geest iemands woorden te beluisteren die je pijn hebben gedaan in het verleden en maak vervolgens een bewuste keuze om te reageren op een manier waarvan u denkt dat een persoon gevuld met liefde en mededogen zou reageren. Vergeet niet het gezegde dat de meesten onder u hebben gehoord tijdens uw opgroeien: "stokken en stenen kunnen mijn botten breken, maar woorden zullen mij nooit kwaad kunnen doen." En dat is waar, maar het vraagt een grote spirituele training en groei om het te manifesteren. Als iemand tegen u zegt, "Ik haat u. U bent egoïstisch en gedachteloos.» Stelt u voor zelf Jezus te zijn, en vraag u af: "wat zou Jezus zeggen tegen deze persoon? Wat zou een liefdevolle en medelevend antwoord zijn aan iemand die is gevuld met zoveel duisternis?"

Dat is wat ik u graag deze week zou zien oefenen en in praktijk brengen. Neem een stuk papier en noteer tenminste drie verschillende tijdstippen waarop iemand dingen tegen u heeft gezegd die u pijn hebben gedaan. Noteer wat u zich herinnerd dat ze gezegd hebben. Noteer vervolgens wat u zich herinnert tegen hen te hebben gezegd. Vervolgens wijzig dit antwoord en schrijf de woorden van liefde en mededogen waarvan u weet dat Jezus ze zou hebben gezegd aan deze broer of zus in nood. U moet ieder uw eigen weg vinden naar deze medelevende en liefdevolle staat van zijn. Dat is waarom ik geen manieren heb geuit waarop u uw antwoorden zou kunnen formuleren. U moet deze persoonlijke zoektocht zelf doen.

Vraag voor begeleiding en het zal u gegeven worden. Uw Gedachtenrichter staat te popelen om u de weg te tonen. Ik hoop dat u de resultaten van deze oefening met elkaar zult delen. Het kan u een prachtige dialoog voor uw groei geven. Ik hou zoveel van u allemaal en ik ben zo trots op u allen om zoekers te zijn van waarheid, wijsheid en schoonheid die u bent. Vind uw middelpunt van liefde en medeleven binnen in u en begin met het oefenen van dat antwoord. U kunt het doen. Wees niet ongeduldig of veroordelend naar u zelf in deze oefening, net als het het doel niet is om anderen te veroordelen. Ik ben altijd met u en zal u advies geven wanneer u erom vraagt.

Goede nacht, mijn geliefde kinderen.

Einde.

Voor de definities en uitleg van de woorden in BLAUW gelieve u te richten tot het URANITIA BOEK op

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek