Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

http://www.tmarchives.com/transcript_frames.php?tid=1948
Michael Jesus- Energies and Health  12-30-97 by Atlanta, Georgia

Dutch: - Michael/ Jezus – Energieën en Gezondheid – 30 december 1997 – Atlanta, Georgia.
[Archive Short Title:]
D-Michael-Jezus-Energieën en Gezondheid-30Dec1997-Progress Group

ATLANTA, GEORGIA
Persoonlijke Leraar: Michael-Jezus
T/R (zender-ontvanger): Steve
Onderwerpen: Energieën en Gezondheid
Vertaald door Wivine Smets, Michel Ardoullie

Michael/Jezus : Broers en zusters, gegroet en vooral groeten aan degene die ik het beste ken. Ik kijk uit naar de mogelijkheid om rechtstreeks met hem te kunnen communiceren. [Rest van de groeten is verwijderd.]

De energie waarmee ik werk is in eerste plaats de hartenergie. Ik doe dit op twee manieren. Ik vergroot de hart chakra en verhoog de trilling frequentie waarmee de chakra energie kan absorberen. Aldus worden beide, de capaciteit en de frequentie, verhoogd.

Dit wordt bereikt door de opvoeding en het interpreteren van ervaringen tijdens het sterfelijke leven en het leven van de geest waarin u deel zult nemen na uw tijdelijke dood op het aardse niveau. De dood is gewoon een deur. Een nieuw lichaam wacht u op. In feite wachten een aantal lichamen. Deze zullen niet materieel zijn volgens uw definitie op het aardse vlak, maar ze worden beschouwd als "materieel" op het vlak van de geest.

Uw sterfelijke ervaringen zijn de ervaringsfactoren waarmee God uw begrip van de verschillende domeinen van het leven en het continue groots avontuur van het in dienst staan verheft. Ervaring is uitzonderlijk belangrijk. Het is niet alleen een middel om uw ervaringen te delen met God. God doet eigenlijk eveneens ervaring op via u. Beiden, zowel u in de materiële wereld, als wij in de geestelijke wereld, winnen bij uw ervaringen. U leeft een “gedeeld” leven. Uw ervaring is de belangrijkste manier waarop God u onderwijst. Dit is hoe u, als een sterveling, gebracht wordt tot een staat waarin God, door middel van persoonlijke openbaring, uw individueel bewustzijn kan doen evolueren, door u op te heffen om het eeuwige avontuur te zoeken van dienstig te zijn in het rijk van Gods Geest. God kan u daadwerkelijk helpen door u die ervaringen te bezorgen die u zullen verlichten aan uzelf. U bent in een partnerschap – u en God. U kiest. God moedigt aan. U verstrekt de richting. God biedt het kader.

Alle realiteit is in waarheid Gods Geest. We bestaan gewoon in Hem. De lichtwerkers werken aan de uitbreiding van de Geest van God in het materiële universum. Het materiële universum is gewoon een trillingsmanifestatie van Gods Geest. Het is een kader voor evolutie. Het is aan de dienstwerkers of de lichtwerkers om te helpen Gods bedoeling te vervullen binnen het kader. De Vader bemint en vertrouwt ons, ziet u. De ultieme daad van liefde en vertrouwen is om ons te kunnen ontplooien op onze eigen snelheid en tijd. Vrije wil is een daad van vertrouwen. De werkelijkheid is doordrenkt met het Bewustzijn van God, ook al kunnen we het niet altijd zien of zijn we er ons niet van bewust. De Geest is zulk een fijne stof om gezien te kunnen worden met menselijke ogen of zelfs met, wat u zou noemen, de geestelijke ogen. In waarheid hebben de meesten van ons op het grote avontuur van het in dienst zijn van God gewoon een ander soort lichaam dan het uwe en zijn wij eigenlijk op een bepaalde manier gewoon“sterfelijk”.

Ervaring in het materiële lichaam wordt gecreëerd door het maken van een werkelijke verbinding tussen uw chakra en de energetische mogelijkheden. Dit creëert de manifestatie van uw werkelijke ervaring. Dit kan zo zichtbaar zijn als een licht straal voor een opgeleid oog. Deze energetische expressie verbindt u met het onderwerp van uw wens. Verlangen of emotionele inhoud maakt de aantrekkingsstraal sterker. U “brengt” letterlijk de ervaring of het ding tot u door uw chakra-straal eraan te hechten. Dit is het mechanisme waarmee God in staat is om in uw leven te werken. Hij is in staat om u aan te moedigen die ervaringen naar u toe te trekken die uw groei zal optimaliseren als individu. En God kent u inderdaad als een individu. Het is letterlijk waar dat "niets verborgen is voor God." Hoe kan het ook anders zijn wanneer God naar de wereld kijkt door al uw ogen?

De echte waarheid is dat alle paden van de eerlijke zoekers naar de waarheid uiteindelijk tot de uiteindelijke bestemming van de Liefde van God leiden. De meeste verschillen in filosofie of "paden" die u ziet van al de Meesters die zich momenteel bezighouden met de aardse behoeften is toe te schrijven aan het feit dat deze Meesters hun eigen weg hebben “beheerst” en zij vragen u gewoon dat “pad” te volgen dat ze zo goed begrijpen, dat ze beleefd hebben. Maar niemand kan echt, precies een ander zijn “pad” evenaren. En de meesters begrijpen dat. Ze leggen u gewoon uit hoe ze het pad dat zij genomen hebben in een concept hebben gebracht in de hoop dat het u, als zoeker, een kader zal bieden totdat u sterk genoeg bent om te begrijpen dat elk zijn eigen unieke pad moet ontwikkelen, en dat, hoewel vele paden gebruik zullen maken van een vergelijkbaar kader, geen enkel pad precies hetzelfde is. Hoe kan het ook anders? U bent een unieke expressie van Gods liefde. En, het nieuwe geestelijke wezen dat u zult worden met uw eeuwig partnerschap met God is de enige verwekte zoon en dochter van de Allerhoogste God. Hoe kan er dan een andere zijn zoals u? En als er slechts één nieuwe “u” kan zijn…….is het dan verrassend dat uw pad met en naar de Grote Onkenbare God van de Universa uw eigen uniek pad zal zijn? De oneindige God zendt oneindige mogelijkheden uit om de dienstbaarheid aan God te vinden en u eraan over te geven.

Een van de bezorgdheden, voor het verkrijgen van een vermogen is het aantrekken en wegtrekken naar behoren van onze ervaringen in de materiële wereld, namelijk dat, wanneer wij overdreven aangetrokken of overdreven losgekoppeld worden van deze energie, die van ons door onze chakra's loopt, er een gebrek aan evenwicht kan optreden die kan leiden tot ziekten in het sterfelijke leven. Bijvoorbeeld, als God bepaalt dat we moeten werken aan relaties, wordt er een kader gemaakt en zullen wij beginnen anderen naar ons toe te trekken. Onze energie uit onze chakra's zoekt naar vergelijkbare energieën in anderen, die vergelijkbare lessen moeten leren, en we maken een verbinding via onze eigen keuzes. We beginnen aan deze relatie te werken. Laten we veronderstellen dat de les geleerd is en de energieën van de andere persoon zich beginnen los te maken, maar dat onze eigen energie weigert de daartoe geschikte tijd van loskoppelen te erkennen, dan zou dit kunnen leiden tot jaloezie en woede. Als de aantrekking een fixatie wordt, treedt er een verdraaiing van de energie op. Dit verlies aan energie veroorzaakt een onbalans in uw systeem die zich na verloop van tijd in een ziekte in het lichaam kan vertalen. We kunnen deze zelfde les blijven en blijven herhalen, namelijk het aantrekken en weigeren los te koppelen van soortgelijke relaties, totdat deze verdraaiing in de energie is losgekoppeld en op de juiste manier is genezen.Het fysieke is de deur naar de spirituele rijken voor uw rassen. Het kan worden gebruikt om uw groei te versnellen. Als dit niet waar zou zijn, zou God de materiële werkelijkheid niet verstrekt hebben. Er wordt veel tijd besteed aan het veroordelen van het fysieke, maar dit is een creatie van God die afkomstig is van het geestelijke. De basis ervan ligt in werkelijkheid in het spirituele. Het is bevestigd door de spirituele energieën. Het kan niet slecht zijn. Op zijn best, kan het neutraal zijn en het is er voor uw hoogste gebruik. Werk ermee. Het leidt tot het eeuwige leven. Het is het "tijdelijke deel" van het eeuwige, als u mijn humor wilt vergeven. Het is moeilijk om evenwichtig te blijven in het leven. Uw aandacht op God plaatsen is één manier om dit evenwicht te bereiken. Geef de dingen in het leven over aan God. Focus op aanvaarding en liefde. Concentreer u op dienstverlening aan uw broers en zusters. De tijd zal voorbij gaan en vóór u het hebt gerealiseerd, zal u veranderen zonder te beseffen dat de transformatie aan de gang was. God in u heeft alle macht.

Velen van u concentreren zich op wat ze tijdens het aantal dagen van sterfelijke tijd kunnen doen en het voor de hand liggende antwoord is niets. U zou zelfs niet in leven zijn zonder de voortdurende aanwezigheid van God. U bezit geen leven in u. Het leven is een geschenk. Het laat u toe om gewillig naar de bron van dat leven te gaan. U hebt niets te geven buiten uw bereidheid om te komen. Bereidheid is de uiteindelijke toets, bereid zijn God toe te laten uw leven te leiden. Het heet Geloof. En dat Geloof is een transformerend iets.

Einde.

Voor de definities en uitleg van de woorden in BLAUW gelieve u te richten tot het URANITIA BOEK op

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek