Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

http://www.tmarchives.com/transcript_frames.php?tid=1934
Christ Is the Active Energy of Divine Love
Dutch – Maria, Moeder van Jezus - Christus is de Actieve Energie van de Goddelijke Liefde – 7 maart 2002.
[Archive Short Title:]
D-MariaMoedervanJezus-Christus isEnergievan deGoddelijkeLiefde-07maart2002

Christus is de Actieve Energie van de Goddelijke Liefde

Barnard List
Mary, Mother of Jesus -
March 7, 2002
Received by A.R. Santa Cruz, California
Vertaling door Wivine Smets, Michel Ardoullie.

Maria: Ik ben hier met u, en ik ben Maria, de moeder van Jezus, en uw zus en vriend. Ik ben een echte aanhanger van mijn zoon, Jezus, en neem deel aan de Goddelijke Liefde van God. Ik woon in de Hemelse sferen waar alleen Liefde bestaat.

Ik wil schrijven over het onderwerp waarom het nodig is om van onszelf te houden als een eerste stap voor het ontsluiten van het Christus potentieel binnen onze zielen. De Christus is de actieve energie van de Goddelijke Liefde die een menselijke ziel bezit. Jezus, was de Christus omdat hij de Goddelijke liefde in zodanige mate bezat dat het zijn natuurlijke liefde overschaduwde dat werd gezuiverd vanaf de dag dat hij geboren werd. Nu, zie ik uw vraag al: welke kans heb ik om de Christus te manifesteren als mijn natuurlijke liefde niet is gezuiverd? Zou het u verbazen als ik vertelde dat de Goddelijke Liefde die uw ziel bezit reeds uw natuurlijke liefde heeft overschaduwd? Laat me uitleggen waarom.

Als u op zoek gaat naar de gift van Liefde die God voor u heeft en u plaatst het zoeken naar deze Liefde boven alles, dan begint u uw materieel leven te transformeren in een leven dat wordt beheerst door de hoogste wetten van het universum. Het is alsof u de “Midas touch” hebt gekregen - alles waarmee u in contact komt wordt doordrenkt met de energieën van uw ziel, bewustzijn en lichaam om het hoogste potentieel naar boven te brengen van elk ding, elke gebeurtenis, en elke mogelijkheid in het moment.

U zelf kennen als Gods geliefde kind is het enige belangrijkste besef dat u moet hebben om God door u te laten werken. U zou de mogelijkheid voor het ontvangen van Liefde niet kunnen overwegen, als u niet uw eigen waardigheid accepteert om het te ontvangen. Op een of andere manier gelooft u in uw hart en bewustzijn dat God van u houdt, en uw geloof is voldoende om te worden bezeten door het idee dat Hij van u volledig en voortdurend wil houden. Bijgevolg wilt u bemind worden op deze manier.

Ik zie u soms worstelen omdat u het gevoel hebt dat bemind willen worden egoïstisch is. Maar, mijn lieve dochter, realiseert u uzelf niet dat het is omdat u een ziel bent, geboren om lief te hebben en bemind te worden? Wees egoïstisch; wens elk moment Gods Liefde. Ontneem uzelf het plezier niet om zijn genadig comfort te voelen dat u overspoelt als een warme tij, ondergedompeld in de waarheid dat Liefde groter is dan u bent, alleen.

U ziet uw broers en zusters worstelen om naar boven te komen voor lucht vanuit de diepte van hun wanhoop en ellende. U kunt uw hand uitreiken naar hun om hen te helpen omdat u de greep, die deze materiële wereld op u heeft, hebt gebroken door er geen belang meer aan te hechten, noch uw wensen ernaar toe te richten, naar deze niet-substantiële geneugten van het moment. Nu, ja, u geniet soms van een chocoladereep, zelfs als u het niet nodig hebt, en het moment gaat voorbij als een plezier dat niet zal blijven met de uitzondering van de calorieën die worden toegevoegd aan uw reeds ruime winkel. Ik heb plezier met u omdat ik weet dat u begrijpt dat ik van u hou, -ieder grammetje van u). Ik noem dit niet een zwak punt wanneer u toegeeft aan uw wensen voor plezier om de reden die ik hier heb uiteengezet. Maar nog belangrijker dan bemind te worden is liefde bezitten, en liefde geven, het door en door laten beschikken over uzelf. Ik vraag u nu om uzelf af te vragen, wat is deze liefde die bezit neemt van uw gedachten en wensen? Wat voorziet u wanneer u pijn hebt of honger? U weet dat het de Goddelijke liefde is. Het faalt nooit voor u. Het is altijd aanwezig; en u weet dat God houdt van wat u bent en wat u zult worden.

Uw natuurlijke liefde, zo onvolmaakt als het kan zijn, is overwonnen door deze grotere Liefde die bestaat in uw leven als de lucht die u inademt. Op dit moment, bent u liefde geworden, en deze realiteit heeft uw inzicht veranderd en u ziet deze wereld nu als een plaats voor liefde. Ja, de Christus is actief in uw ziel, zelfs zoals u nu bent, sterfelijk en onvolmaakt. U ziet dat God nog van u houdt, en u blijft vragen naar zijn liefde. Wees egoïstisch, mijn kind, en besef dat de handeling van het ontvangen van liefde het meest onzelfzuchtige is wat u voor deze wereld kunt doen. Ik hou van u, en ik bid samen met u omdat ik het belang ken van de aanwezigheid van de liefde in onze wereld, zowel sterfelijk als geestelijk. Ik ben Maria, de moeder van Jezus, en een echte aanhanger van mijn zoon en Meester.

EINDE.

Voor de definities en uitleg van de woorden in BLAUW gelieve u te richten tot het URANITIA BOEK op

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek