Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

http://www.tmarchives.com/transcript_frames.php?tid=1933
MaryMotherOfJesus112598AboutMediumsThatChannelUntruth

Dutch- Maria Moeder van Jezus – Mediums die Onwaarheid kanaliseren – 25 november 1998 - New Birth Web Site
[Archive Short Title:]
D-MariaMoedervanJezus-Mediums die Onwaarheid kanaliseren-25Nov1998
Transcript bekomen van “The New Birth website”
Van Maria, Moeder van Jezus.
Betreft: Over Mediums die Onwaarheid kanaliseren.
25 november 1998
Ontvangen door Amada Reza.
Vertaling door Wivine Smets, Michel Ardoullie.

Gebed: Lieve Hemelse Vader, ik bid op dit moment voor het binnenvloeien van Goddelijke Liefde in mijn ziel en ik bid dat de engelen kunnen doorkomen met een bericht dat mij kan helpen het licht van de waarheid en liefde te spreiden op de vraag van H___ met betrekking tot het mediumschap. Hoe kunnen berichten worden toegeschreven aan Jezus die zo verwijderd blijken van de waarheid en dit bericht bereikt dan nog zo velen en krijgt de steun van de katholieke kerk? Hoe kan dit de werking van Uw Wil zijn en welk goed eind dient het onthullen van de waarheid zoals Jezus het ons heeft gegeven door de Padgett boodschappen? Ik hou van u en bid voor bescherming tegen lagere geestelijke invloeden, en bid voor geloof in de kracht van uw liefde om te genezen van de zwakke punten in mijn aard die mij zouden weerhouden de waarheid te onthullen. Dank u voor deze gelegenheid. (Deze vraag was specifiek gericht op Vassula Ryden, een orthodox medium die boodschappen heeft uitgesproken waarin heel duidelijk gezegd wordt dat Jezus God is, en dat De Vader moet ingetogen worden van zijn woede boosheid over de mensheid te spreiden.)

Maria, moeder van Jezus: Ik ben hier nu, mijn lieve zuster in Christus, en ik ben uw hemelse voogd, Maria, de moeder van Jezus en deelgenoot van de Goddelijke Liefde van God. Ik ben een Hemelse Geest en ik wil dat je weet dat je omringd wordt door degenen onder ons die de bedoeling hebben om deze wereld te helpen genezen van de zonde en ziekte van de geest.

Ik zal deze vraag met een vraag beantwoorden. Hoe kunnen we de waarheid onderscheiden die aan het werk is in ons eigen leven? Over welke kwaliteit beschikken wij die het ons mogelijk maakt om de waarheid waar te nemen die aan het werk is in deze wereld? Als we ons ontwikkelen tot mens in het vlees, zien we de werking van de wetten in onze natuurlijke wereld die ons zodanig leiden dat we hun werking begrijpen op een manier die ons toelaat te overleven. Dit heet overlevingsinstinct en dit instinct is zeer sterk in ons en in de natuurlijke wereld. Je kunt de mogelijkheid niet ontkennen dat een menselijk wezen begrijpt dat warme dingen de huid verbranden, dat zwaartekracht ons doet vallen als we te ver overhangen. Op geestelijk niveau zijn wij niet minder getalenteerd en bezitten wij het vermogen om te onderscheiden wat "goed" is en "juist" ten opzichte van het geestelijke bestaan van onze opmaak als emotionele en responsieve wezens.

De natuurlijke liefde is een kwaliteit die ons toelaat om goedheid te zien in tederheid en goede wil, zoals aangetoond wordt door degenen die dicht bij ons staan. Het is een gelukkige gebeurtenis wanneer onze ouders zulk een invloed uitoefenen die onze spirituele aard en goedheid stimuleren door hun eigen voorbeeld, maar wanneer zulk een liefde afwezig is, blijft de waarheid nog steeds bestaan in de wereld dat liefde en tederheid datgene is dat de menselijke ziel drijft om zich te verbeteren en te creëren. Van dergelijke inspiratie heeft men de aard van God en de mysteries van dit universum kunnen begrijpen en dat wij zonder een dergelijke kwaliteit van liefde niet toegelaten zouden worden als mensen te bestaan, enkel als dieren.

Dus door dit te begrijpen, wil ik erop wijzen dat het ieder van ons toekomt om, met de perceptiekwaliteiten van onze geestelijke- en liefdesaard, de waarheid te bepalen en wat "werkt" in deze wereld. De katholieke godsdienst heeft niet kunnen bewijzen aan de meerderheid van de bevolking van deze Aarde dat zij in het bezit is van het antwoord waar de menselijke ziel naar zoekt. Het zou kunnen dat zij van oordeel is dat de kerk met deze gebeurtenis een beroep kan doen op het occultisme en zoekers naar een "bericht van de waarheid" - een medium waarmee ze hun eigen beleid en fundamentele overtuigingen kunnen ondersteunen. Maar uiteindelijk zal dit medium rijzen of vallen op de vaste rots van de waarheid, en dus moet elke man, vrouw en kind zich afvragen: werkt dit voor mij?

Neem verantwoordelijkheid voor de waarheid in je eigen ziel, en maak zonder te oordelen, maak van je leven een getuigenis waarvoor je eerlijk en moedig uitkomt en waarvan je in je eigen hart weet dat het juist is. Een Geweten kan niet licht worden beschouwd, omdat dit het vlees en de aardappelen zijn die de mensen gebruiken om hun acties te besturen, en dit zal ook werken wanneer ze het nodig hebben om te beslissen wat de waarheid is.

Je hoeft geen vrees te hebben omdat het bericht lijkt te worden uitgezonden over de hele wereld. De wereld is meer dan alleen wat je ziet op het internet en wat je in de kranten leest en op het nieuws ziet. De wereld bestaat uit beide, sterfelijkheid en geestelijkheid, en zoals ik heb gezegd, zijn er letterlijk miljoenen geesten die de waarheid kennen en die onvermoeibaar werken om dit over te dragen aan het bewustzijn en de harten van mannen en vrouwen. Vertrouw in de kracht van deze liefde in je leven en je vertrouwen in je wijsheid; want dit is Geloof en kan worden als een rots. Je zult hiervoor bekend staan en mensen zullen het licht in je ogen zien en de liefde in je omhelzing. Je bent begaafd en verlicht door de aanwezigheid van de Substantie van het kostbare geschenk van de Liefde van God, en het is reëler dan eender wat een mens of geest ooit met zijn eigen gedachten zal kunnen creëren.

Ik hou van jullie mijn lieve kinderen en ik bid voor jullie aanhoudende sterkte in deze kracht van Liefde, en ik wil dat jullie weten dat wij altijd om jullie heen zijn met onze liefde en aanmoediging.

Ik ben jullie zuster, Maria, de moeder van Jezus.

EINDE.

Voor de definities en uitleg van de woorden in BLAUW gelieve u te richten tot het URANITIA BOEK op

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek