Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

VS van A, 14 November, 2002.

Christus Michael.

Onderwerp: “Vergeef Jezelf, want Liefde Begrijpt Alles.”


                                                       Bijdragende Ontvanger.


Michael: “Waarom worstel je om mijn woorden te geloven, dat ‘Je Liefde Bent?’ Je worsteld tegen dit geloof omdat je jezelf niet van je vele veronderstelde vergissingen vergeven hebt. Ja, je hebt vele onverstandige beslissingen genomen in je leven, wanneer je zonder nadenken handelde en de consequenties van deze handelingen niet doordacht, en nu voel jij je schuldig, en hou jij jezelf nog steeds verantwoordelijk voor een onbekwaamheid, die je toen niet begreep. Dat verleden ligt nu achter ons.


“Lang geleden heb je een ketting voor de deur naar jou geluk gespannen, en vrede van gemoed bleef verbannen aan de andere kant van de ingang. Maak die ketting los en weet, dat het je niet aangerekend wordt, want de Vader heeft geen strafregister, en Hij heeft altijd jou onbekwaamheid van begrip begrepen.


“Als diegene die temidden van jullie verscheen (Jezus), heb ik jullie de geldige waarheid gebracht, en de gedenkschriften getuigen nog van de woorden welke ik sprak: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.” In alle waarheid, Zijn stervelijke kinderen begrijpen practisch nooit de vergissingen van mening welke ze maken. Vandaag vraag ik je om alle misverstanden van gisteren achter je te laten, en deze dag opnieuw te beginnen met het accepteren dat Liefde Begrijpt, want de Vader begrijpt.


“Vergeef jezelf deze morgen. Spoel het verleden weg met de eenvoudige gedachte dat de Vader je voor al je haastige oordelen volkomen vergeven heeft. Een nieuwe dag begint met een schone lei.”


The 11:11 Progress Group.

"Toujours au Service de Michael"

www.1111publishers.com