Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

(Note: The English copy was coded “021201_Michael”).


VS van A, 1 December, 2002.

Christus Michael.

Onderwerp: “De Ambassadeurs van Zijn Wil.”


                                                             Bijdragende Ontvanger.


Michael: “Ja, mijn kinderen, laat ons het ‘Pad van de Liefde’ bewandelen. Kleine diensten en zachtzinnige woorden zijn de zaden, die wij vandaag langs ons pad uitstrooien. En hier, in de zonneschijn van deze liefderijke handelingen, zullen de vruchten van Liefde gedijen. Onze tuinen zullen spoedig een overvloed van deze immer bloeiende oogst hebben.


“Dit mag onwaarschijnlijk lijken in het donker van jullie bewolkte dagen, maar het vertrouwen zal jullie voorwaarts trekken. Jullie vertrouwen in deze hoop en het verlangen dat Liefde zal bloeien, ook al is er geen bewijsmateriaal. Maar ik zeg jullie deze waarheid; strooi deze zaden heinde en ver, en jullie zult het resultaat daarvan zien.


“Jullie zeggen zo vaak dat je niet lief kan hebben als het nooit wederkerig is. Maar nu nemen wij een nieuw evangelie tot ons – Het evangelie van Vergeving. En ik zeg jullie dat deze zaden van Liefde welke je uitzaaid veel vruchten zullen dragen, en je zult een overvloedige oogst zien.


“Blijf uitstrooien, mijn kinderen, jullie zult maaien, en deze oogst zal jullie voorstellingsvermogen te boven gaan, want de Vader betaald Zijn huurlingen wel, en Hij heeft “De Ambassadeurs van Zijn Wil” goed gekozen.


The 11:11 Progress Groep.

http://www.publishers.com