Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

(Previous code: “11_24_2002_Mother_Spirit.rtf)”

Illawarra District, Australie, 24 November, 2002.
Moeder Geest.
Onderwerp: “Vrouwelijkheid en Volstrekte Waardigheid.”

                                                     Ontvangen door Sandy Montee.

Moeder Geest: “Gegroet mijn dochter. Dit is Moeder Geest. Op deze prachtige avond zou ik graag over de vrouwelijkheid willen spreken.

“Om als vrouw geschapen te zijn, ontvangen wij zegeningen van onze liefhebbende Vader, welke ons in volstrekte gelijkwaardigheid plaatst met onze mannelijke complementen. En in Zijn ogen ben ik ook Zijn kind, op dezelfde manier waarop jij ook Zijn kind bent zoals al mijn ontelbare vrouwelijke stervelijke kinderen op deze aarde.

“Als vrouw zijnde, gaan jullie door met het ontvangen en de medeschepping en geven geboorte aan beide geslachten. En dit is een grote weldadigheid voor jullie geestelijke groei, want je hebt van de Schepper de gaven van de natuurlijke drang van verzorging, en om bekommernis aan anderen te geven, ja, met deze gaven van onze Vader zijn jullie zo gezegend.

“Onze Vader begrijpt de nodige voorbereiding voor de gave van onvoorwaardelijke liefde welke hij aan de vrouwen gegeven heeft. Het is hun aangeboren te begrijpen, dat iedereen behoefte heeft om liefde te ontvangen. Om met liefde omringt te worden brengt tevredenheid. Het is de liefde dat rijpt en kracht geeft aan alle stervelingen. Haar geaardheid is om lief te hebben, bezield met het voortbestaan, en natuurlijke gevoelens van bekommering kan bespeurd worden in haar vrouw zijn door her klaar staan om haar kinderen en alle andere kinderen te beschermen en te verdedigen.

“Haar geduld om anderen te onderwijzen brengt de herkenning met zich mee dat ze zich als medewerkster ziet, en een bevoegdhied bezit om eigen liefde en eigen waarde aan te kweken, en om trots op haar succesvolle werk te zijn. Vrouwelijkheid heeft het niet nodig om onderdanig te zijn, en ook niet dat ze van een ‘lagere stand’ is dan haar mannelijke complement.

“Lang gelede is jullie cultuur zo verkeerd gegaan, toen het initiatief werd ondernomen om de mannelijke overheersing in het leven na te streven. Herken jullie vrouwelijke mogelijkheden van kracht om op vrede aan te dringen in kalmte en bekommernis, als een zachtzinniger en mildere manier van leven. Dit is nodig in deze tijd van serieuze overweging om gebruik te maken van oorlog, om strategische problemen op te lossen.

“Op een wereld geleid door vrouwen zou veel minder reden zijn voor het overwinnen en het ‘onder controle brengen’ van mijn familie eenheid. Doe jullie vrouwelijkheid eer aan, mijn kinderen, zodat anderen zullen leren om jullie en alle andere vrouwen in ere te houden op deze speciale planeet. Wat wij dus vragen, en ook hoe wij onze noden verklaren, zal een verschil uitmaken in onze gemeenschap met iedereen, zodat wij, als vrouwen, dankbaar en trots kunnen zijn.

“Wanneer onze vrouwen van Urantia een betere positive denkwijze bereiken ten opzichte van hun eigenwaarde, zullen allen zich realiseren dat oprechtheid en de diepte van liefde voor zichzelf en anderen de grootste kracht in de universa vertegenwoordigd. Omdat de liefde de natuurlijke en stabiliseerende kracht is, die misleide tegenstanders tot heldere gedachten brengt en tot eenheid.

“Jullie wetenschap, om als vrouw trots, blij en helemaal tevreden te zijn, geeft jullie de mogelijkheid voor groei, en Hij vertrouwd er op dat je op een zekere dag werkelijk begint te geloven dat de Vader man en vrouw allebei op gelijke voet geschapen heeft, alhoewel tegenover gesteld, toch gelijk met elkaar, en ofschoon verschillend in functie, ze toch altijd ‘een’ zijn.

“Het is laat, en je bent moe, en je hebt wat moeite om dit te ontvangen, maar ik vertrouw er op, dat je het in je opneemt, en deze les van dit onderwerp ter harte neemt, in je eigen leven van de vele lessen welke je hebt moeten leren. Laten we dus met deze overdracht stoppen, en wij zullen zien, wat jouw mannelijke wederhelft – van volstrekt waardigheid in Zijn ogen, met het onderwerp van dit gesprek gaat doen, herinner hem er aan, om hiervan een liefdevolle boodschap te maken.

“Dit is jullie Moeder geest, die haar liefde en waardering aan jullie stuurd.”

© The 11:11 Progress Group.
www.1111publishers.com