Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

D030815SaMaCreaturesOfService

Idaho, VS van A, 15 Augustus, 2003.

Machiventa Spreekt.

Onderwerp: “Schepsels van Dienst, Wordt Actief.”

 

                              Ontvangen door Sandy Montee.

 

Machiventa: “Goedenavond.  Dit is Machiventa Melchizedek, om jou een bezoek te brengen.

 

Ik heb gezien dat sommige of jullie omringende bossen in vlammen opgingen.  Het is een begrijpelijke en ontstellende gebeurtenis voor stervelingen en beesten gelijk.  Iedereen moet bedachtzaam zijn in deze tijd om niet per ongeluk een vuur te stoken.

 

“Ik zou vanavond een paar woorden willen spreken over “actief zijn.”  Veel kennis is verkregen van jullie Onderwijzers en Gidsen, maar zoals het vaak het geval is met college studenten, na vele jaren gestudeerd te hebben voor een bepaalde vakkundigheid of beroep, dat zij hun ontwikkeling toch niet altijd ten volle te werk stellen.

 

“Zovelen van hen hebben daarvan de bepaalde wetenschap gekregen, maar hebben nog geen werk, en zoeken er ook niet naar.  Het is ook de bedoeling voor een groot aantal van jullie die lang in onze ‘geestelijke klassen’ gestudeerd hebben, om deze wetenschap aan een ieder die wil luisteren mee te delen.  En zelf een goed voorbeeld te vertonen, om als blij en medelevende en vertrouwenswaardige kinderen van jullie eeuwige Vader te leven.

 

“Zelfs ik zou met stilzitten niet ver komen met de ervaringen die ik beleef, en als ik nooit iets doorgaf aan anderen van wat ik heb geleerd.  En hier heb ik een hele troep Middewezens en Engelen klaarstaan om van dienst te zijn om samen met onze stervelijke studenten iets belangrijks te doen.

 

“De Middenwezens en Engelen zijn de kern in de bijdrage van iedere krachtsinspanning, welk type van uitdaging ik ook voor hun neer zet.  Zij zijn voor de schepselen van dienst, voor en met jullie – hun menselijke stamverwanten.  Maar toch moedig ik hun niet aan om uiterst moeilijk, of hopeloos werk te doen.

 

“Wat je ook maar opgevangen hebt van de wetenschap, of geleerd hebt betreffende dienst, deel dit, en jezelf vrij uit met je medemensen.  Veelal houdt dit in, dat je met anderen over je werk en deskundigheid kunt spreken.

 

“Wordt enthousiast over de bijdrage van wijsheid die je verworven hebt, door deze mede te delen aan hen die niet weten waar ze beginnen moeten.  Anderen zullen de aanbieding van jullie gaven zien als een “veilige ontmoeting” waarbij ze vrij uit kunnen spreken over de moeilijke natuur van hun leven.

 

“Indien mogelijk, jullie zouden kunnen suggereren aan anderen om waakzaam te zijn voor de kans om hun medemensen te helpen.  Mogelijk zouden jullie een groot verschil uit kunnen maken in het leven van een ander.  Probeer vreugde in je relaties te brengen om daarmee een schepsel van dienst te worden, en door actief te zijn.

 

“Dit is Machiventa.  Ik stuur jullie mijn liefde.”

 

© The 11:11 Progress Group.

Toujours au Service de Michael.

http://www.1111publishers.com