Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

 

VS van A, 15 Augustus, 2003.

Christus Michael.

Onderwerp: “Verplaats Jezelf Naar Je Binnenste.”

 

                                     Medewerkende Ontvanger.

 

Michael: Ja, ga naarje binnenste’, en leer van Mij.  Verplaats jezelf naar het verborgene dat gereserveerd is voor hen die zich geheel opofferen om de wil van God te doen.  Dit is het Verborgene, en het is veel rijker dan jij je ooit hebt voorgesteld.

 

Kijk niet met jaloersheid naar anderen die dichter naar God's wil schijnen te leven.  Weest er van verzekerd dat er geen graden zijn, en dat niemand meer of minder is – geen wonder groter dan enig ander.  Het idee van graden moet je achter wege laten.  Als je graag alles wilt ontvangen wat de aarde aan ervaringen biedt, wens dan alleen om de Vader Zijn Wil te doen, want dan heb je waarlijk het pad van de meeste wijsheid gekozen.

 

Dit pad van hetinnerlijke koninkrijkzal jou de grootste tevredenheid brengen dat aan het mensdom bekend is.  Wat zou je meer voldoening geven dan het dagelijks weten dat je menselijkerwijs gesproken je best doet om Zijn Wil te leren, en van ganser harte Zijn Weg volgd in het leven in Zijn Koninkrijk?  Wanneer je met je ganse wil Zijn Wegen bewandeld, zul je een vrede ervaren welke jou verstand te boven gaat.

 

Verheug jezelf met de gave van deze dag, en met je hele hart.  Jullie zijn ver gekomen, mijn broeders en zusters, en toch, inderdaad, is er nog ver te gaan.  Weest verzekerd dat deze weg steeds aangenamer zal worden, als je de weg van Volmaaktheid bewandeld.  Keer niet terug.  Het koninkrijk behoord tot de kloekmoedigen, die Hem van ganser harte volgen.  Ga altijd voorwaarts om anderen te zegenen, en om ook grote zegeningen te ontvangen.”

 

© The 11:11 Progress Group.

Toujours au Service de Michael

Altijd in dienst van Michael

http://www.1111publishers.com