Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document
E030731CRAThoughtAdjusterSpeaks7

E030731CRAThoughtAdjusterSpeaks7.

 

 Een Gedachten Richter Spreekt-7

 


 

 


A Thought Adjuster Speaks – 7.

 

Een Gedachten Richter Spreekt-7.

 

 

 

Dear one.  It is the diligence in your daily seeking Me that brings the reward of your soul being stirred alive, so to speak.

 

DierbareHet is jouw vlijtigheid in je dagelijks zoeken naar Mij, figuurlijk gesproken, dat je ziel met opwekking wordt beloond.

 

 

 

It is a singing feeling in this stirring of the soul, this feeling of thankfulness that brings tears to your eyes.  When received by Me, I send these emotions right back as a loving balm for your soul.

 

In deze opwekking gaat je ziel zingen, met een gevoel van dankbaarheid, zodat de tranen in je ogen springen.  En in Mijn opvanging stuur Ik deze ontroering terug als tedere balsem voor je ziel.

 

 

 

And so the grief and sorrows of life’s past diminish, and your heart becomes more liberated to express itself in song.

 

En zo verminderd het hartzeer en droefheid van de verleden tijd, en je hart bevrijdt uiting kan geven in lofzang.

 

 

 

We both are nurturing our togetherness, and you get to know Me better.  But I don't need to, because I know you already, and I have always known you.  I also know what you are becoming day by day.

 

Wij worden beiden door ons samenzijn gekoesterd, en jij leert Mij beter kennenMaar dat heb Ik niet nodig, want ik heb jou altijd gekendOok weet Ik, hoe jij je van dag tot dag ontwikkeld.

 

 

 

Your disappointments in yourself are more keenly felt as you align your will with Mine, and still, as yet, in your daily life you forget to tune into Me.

 

Jouw teleurstellingen in jezelf worden meer intens gevoeld naar mate jij je wil naar de Mijne voegd, maar toch vergeet je in je dagelijkse leven nog op Mij af te stemmen

 

 

 

But I tell you this, child, that each day will bring with it another chance to listen to Me, and try anew.

 

Maar Ik vertel je kind, dat iedere dag nieuwe kansen met zich meebrengt om naar Mij te luisteren, en het weet opnieuw te proberen.

 

 

 

It is the grand exercise of life that teaches you to ‘hang in there’ and persevere, while I cheer you on every inch of the way in the struggle for your soul to become entirely free.

 

Het is de grootse oefening van het leven welke jou leerd om 'koers te houden' en te volharden, terwijl Ik jou ieder moment op de weg toejuich in de worsteling voor de vrijheid van je ziel.

 

 

 

© The 11:11 Progress Group.

 

“Le Bon Dieu est Toujours au Volant.”

 

(The Creator Always Holds the Steering Wheel)

 

(De Schepper Heeft Altijd het Stuur in Handen.)

 

http://www.1111publishers.com