Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

Idaho, VS van A, 17 Juni, 2003.
Machiventa Spreekt.
Ondewerp: “......En Het Eindigt In Zijn Tegenwoordigheid.”

                               Ontvangen door Sandy Montee.

Machiventa: “Ik ben in jouw nabijheid, Sandy. En ik merkte met veel genoegen, hoe jij verliefd werd, op het moment dat jij je achterkleinkind voor het eerst zag. Ik feliciteer jou met deze gebeurtenis, en ik weet dat je hart gevuld is met deze nieuwe, door God gegeven zegen.

“Dit zijn van die speciale tijden, wanneer de Schepper met grote liefde neer kijkt op Zijn menselijke ouders, en de Moeder Geest de kinderen van Haar kinderen in buitengewone zorg houdt. Voor jou – met je oudste kleinzoon naar het oorlogsveld, en in gevaar – zoals voor zoveel personen in deze moeilijke, onzekere dagen, de gevoelens zijn licht geroerd.

“Put troost uit de wetenschap, dat de Vader jullie gebeden hoort, en dat Hij voor al jullie geliefden zorgt, zelfs beter dan jij dat kunt.

“De verschillende ‘seizoenen van jullie levens,’ zo als jullie ze beleven in de stervelijke jaren, zullen, wanneer jullie dat accepteren, jullie doortrekken met indrukwekkende wijsheid, met veel bevalligheid en grote kalmte. Zoveel aardse lessen kunnen geleerd worden in het verlangen om zoveel mogelijk het leven in zijn volledigheid te ervaren. Ik moet zeggen, dat ik waargenomen heb, dat velen van jullie ontelbare fouten gemaakt hebben, maar het is door deze vergissingen dat de meest waardevolle lessen van het leven geleerd worden, alsmede voor de verre toekomst aan gene zijde.

“Dit is de waarheid voor alle levens hier op planeet Aarde.

“Als je eenmaal de kracht verzameld om te accepteren en te verdragen, dan brengt dit een veel groter begrip met zich mee, voor de doeleinden van jullie aardse bestaan. Het leven is jullie meest belangrijk onderwijs, en het onderricht van deze leeraar vertegenwoordigd zielegroei. Het Vragment van de Schepper in jullie is dan ook vooruitgaand en met de snelheid waarvoor jullie de toestemming geven wordt het bevorderd. Door je omstandigheden te omhelzen en welkom te heten zoals het ‘leven aan je uitdeeld,’ dat is de wil van God.

“Hij leeft in en door de hele schepping op Urantia (Aarde), en stuurt jullie veel leraren, veel engelen, en het is van het grootste belang wanneer je de werkelijkheid herkent, dat ze rondom jullie zijn, en dat jullie leren om in bewust contact te staan met alle hulp die Hij jullie toestuurd. Jullie reizen van leren begint met de Vader, en zal eindigen wanneer jullie arriveren in Zijn stralende tegenwoordigheid.

“Ik verlaat je nu, en stuur mijn liefde aan allen.

“Dit is Machiventa Melchizedek.”

Notering: Zulk een wonder is een pasgeboren baby, in het bijzonder wanneer God je de verantwoording toevertrouwd om een deel van zijn leven uit te maken. Een nieuw begin voor mij, als ik het kleintje in mijn armen houd, en graag wil beschermen tegen de ruwe werkelijkheid van het leven. Als een grootmoeder, is het mij veroorloofd in het leven van dit kind om hem te vertellen dat zijn leven kostbaar is, en met onvoorwaardelijke liefde welke ik aan hem kan geven, kan ik hem de waarheid inboezemen – dat hij een speciaal kind van God is. Dank U God, dat U mijn familie en mij deze nieuwe bundel van vreugde gegeven hebt . . . Sandy.

© The 11:11 Progress Group
www.1111publishers.com