Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

Illawara District, Australie, 15 Juni, 2003.

Onbekende Leeraar (Een Vriend).

Onderwerp: “De Liefde van De Vader en Zijn Mededogen.”


                                          Ontvangen door George Barnard.


Een Vriend: " Mijn naam is onuitspreekbaar, mijn nummer een bijna eindeloos getal. Ik ben een leeraar, tijdelijk op deze planeet aangesteld, en wanneer wij dit gesprek be-eindigen, mag je ‘mijn woorden typen’, mijn nieuwe vriend.


“Vanavond wil ik met jou over de Schepper Vader spreken, bij Hem, door Hem en in Hem leven wij in deze tijd/ruimte schepping, die Zijn universa zijn, terwijl Hij in het eeuwige Paradijs woont.


“Bij, door en in de Liefde en Mededogen van de Vader, zijn wij ontstaan, en in deze zelfde Liefde en Mededogen worden wij ondersteundt. Mededogen – vriendelijkheid, gulhartigheid en empathie, nu ben ik hier gearriveerd op een wereld, waar een groot aantal individuelen behoefte hebben aan, of geheel gebrek lijden aan deze liefde en mededogen.


“Ook ten opzichte van hunzelf!


“Toch kiest de Vader om ons, zijn stoffelijke en morontia wezens te plaatsen in Zijn evolueerende, nog in volmaking zijnde universa, en daarom verwacht Hij niet, dat wij volmaakt zijn, maar Hij verwacht, dat wij volmaakt worden, en Hij weet, dat dit een lange tijd in beslag zal nemen.


“En toch kan deze langdurige reis niet voortgaan, en inderdaad kan niet eens beginnen, tenzij wij in ons binnenste de capaciteit vinden om een liefderijke neiging aan te kweken voor iedereen, zelfs voor ons onvolmaakte zelf.


“De bekwaamheid om voor allen mededogen te hebben, ook voor ons zondige zelf.


“De verstandigen zijn zij, die de fouten van gisteren achter zich laten in volkomen zelf vergeving, behalve voor de lessen die ze geleerd hebben, om dan iedere nieuwe dageraad te begroeten alsof het hun eerste is, en wanneer zij zullen wonen in de Vader Zijn openhartige liefde en eindeloos Mededogen.


“Mijn liefde gaat uit naar iedereen. Ik ben een vriend.”


© De 11:11 Progress Groep.

“Toujours au Service de Michael.”

“Altijd in Dienst van Michael.”

http://www.1111publishers.com