Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

Illawarra District, Australie, 2 Junie, 2003.

Primair Middenwezen, Andrea.

Onderwerp: “Vertrouwen en Volharding.”


                             Ontvangen door George Barnard.


George (Neemt een lange tijd om zich te installeren): “Ik bewonder jou terecht voor jouw eindeloos geduld, Andrea.”


Andrea: “Ik hoorde jou dezelfde woorden spreken, net als op de dag toen wij elkaar voor het eerst van gezicht tot gezicht ontmoetten. Het is bij jou berekening een lange tijd geleden, met ‘veel water onder de brug van menselijke terminologie’, maar voor mij was het net als de dag van gisteren met een ervaring tussen talloze millioenen op millioenen


“Het is een onvaste tijd voor de hele group en een onvaste tijd voor deze planeet. Het is onze hartewens dat deze tijd van politike onrust opgelost zal worden, zodat wij ons op op een vrediger wereld kunnen vestigen om onze stervelijke stamverwanten in sommige interessante lessen te onderrichten. Daarom raad ik jou aan om in deze richting verder te gaan, met de aanvang van wat goed voor ons werkt - de baan van het onderricht over de Vader's Liefde, welke wij ondernomen hebben als een menselijke/hemelse ploeg.”


(Een breuk, een afleiding.)


“OK. Wij pakken de draad weer opnieuw op. Sommige onverwachte gebeurtenissen kunnen op ieder moment een storing veroorzaken aan jou eind van de lijn van mededelingen, maar geen zorgen gemaakt. Zelfs luidruchtige papegaaien hebben het recht om hun meningen uit te drukken in hun alledaagse leven op Michael's Evolutionaire werelden, alhoewel zij op deze dag niet veel aan onze beraadslagingen zullen toevoegen.


“Wij hebben het over een ander onderwerp dan dat van het vliegende soort, en vandaag zullen wij het onderwerp van Volharding behandelen. Degenen die de geestelijke bevolking van de planeet opmaken zijn genegen om een regelmatige stroom van gebeurtenissen op te merken, welke in grote zin, terug kijkend, een ordelijk verloop van handeling blijkt te zijn, en dat tevens geprojecteerd kan worden om plotseling als werkelijkheid te verschijnen, en precies wanneer velen dit reeds verwachtten dat het zo zou gebeuren.


“Van jouw nogal schemerige uitkijkpost zien de vele dingen welke wij als vanzelfsperkend aannemen er voor jou niet als uiteindelijke zekerheden uit. Je ontmoet je niewe dag, en zoals ‘Alice in Wonderland’, mag je zeer verbaasd staan voor wat er om de volgende hoek verschijnt. Voor jou is het veel moeilijker om te weten wat er gaat gebeuren in de volgende ketenreactie, en zodoende heb je het nodig om zowel Vertrouwen, als Volharding aan te roepen, in iedere taak die voor jou ligt.


“Je moet moedig zijn in het vertrouwen dat het zal slagen, zoals dat gewoonlijk gebeurd, maar vertrouw tenminste dat het je voortgang zal brengen, ook zelfs wanneer je plannen zouden mislukken, want met dit toon je jouw vertrouwen in Zijn verlangen dat jij aanvaard wat Hij voor een ieder van jullie heeft geplaatst, en dat jullie de leiding volgen van jullie ‘Geest Lichten’. En tot slot, in jullie korte mensenlevens, verwacht dat de werktuigen en de hulpmiddelen aanwezig zijn, voor wat Hij voor jullie in Zijn gedachten heeft wat gedaan moet worden, want het is het belangrijkste dat temidden van alle onzekerheid, je de kracht en volharding behoudt en door ploeterd om alle projecten welke Hij aan jullie gegeven heeft tot in finesse af te werken.


“Onze vele jaren van staatsburgerschap op deze, onze thuis planeet, heeft ons geleerd, wat wij ons vaak een voorstelling maken van wat er voorvalt of gaat gebeuren, en wij verheugen ons zo vaak op de verwezenlijking, dat de vele verwachte gebeurtenissen precies zo uitkomen zoals wij ze voorzien hebben. Jullie mensen hebben niet vaak dit voordeel, en dat feit, bovenal, maakt jullie Kinderen van Geloof.


“Heb Vertrouwen en Volharding.


“Dit is jouw vriendin, Andrea, en ik stuur mijn liefde aan jullie allen.”


© The 11:11 Progress Group

“Que la Paz prevalezca con el Equipo del 11:11”

“Mag de Vrede Zegevieren in de 11:11 Groep.”

http://www.1111publishers.com