Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

Illawarra District, Australie, 20 Mei, 2003.

Secundair Middenwezen, Sharmon (MNO-6).

Onderwerpen: “Bezoekers Om Mijn Familie Te Ontmoeten.”

                        “Het Ambassadeurschap.”


                                Ontvangen door George Barnard.


Sharmon: “George, dit is Secundair Middenwezen, Sharmon. Ik heb een aantal nieuwe vrienden mee gebracht. Het zijn er zes, die van verre op bezoek komen, om met grote interesse de gang van zaken op de Meester Zijn ‘thuiswereld’ te bestuderen, welke zij zien (en weten) als ‘de wereld van het kruis’ – met een speciale interesse voor de vergelijking van de openings momenten van de lang-verwachte Tijd van Correctie.”


George: “Welkom aan iedereen.”


Sharmon: “Zij zijn hier tezamen met hun Beschermers (Engelen), en zij staan allemaal verbaasd, hoe wij te werk gaan. Zij zijn allen gekomen van werelden, waar het lang bekend is geweest, hoe hopeloos verontrustend onze werld is geweest en nog is. De meesten komen van gevestigde planeten, waar voor de meerderheid het mogelijk was, om met hun Geest Zelf de bijzonderheden te bespreken, wat te doen onder alle omstandigheden, en welke weg het beste zou zijn.


“Derhalve, de meerderheid van deze eminente en welkomen bezoekers, hadden het practisch nooit nodig om met hun hemelse onderwijzers te spreken, zoals dat hier gebeurd, en zo het zal zijn voor de toekomstige generaties. Zij tonen een levendige interesse in de handelswijze van onze hemelingen met het menselijke contact, onze methodes en onze manieren. Wij leren ook van hen.


“Zij zijn allemaal studenten en leermeesters, – lectoren – bezoekers en diplomaten, maar ten eerste zijn zij trouwe ambassadeuren van hun planeten van afkomst, zoals ik ook ben en ook jij bent een ambassadeur. En zo, op deze avond ben je een soort nieuwtje voor hen, en ik heb hun hier gebracht om mijn familie te ontmoeten, en dat ben jij George! Familie!


“Zij zijn hier om ons in ons werk gade te slaan in deze vroege krachtsinspanningen, als zij ons omringen, naar ons uitreiken, en ‘ons beiden aanraken’, om terug te keren om aan anderen te melden over het werk dat de ontvangers/overbrengers verrichten. Het leren en de onderwijzing is nu hun positie in het leven – om kennis te vergaderen van de soorten werk dat jij en ik hebben ondernomen.


“Wij zijn ook ambassadeuren. Jij en ik en al diegenen die al onze korte gesprekken vermelden en verspreiden, zijn ook ambassadeuren voor de Vader, voor Michael, en Moeder Geest, en wij doen het op onze eigen manier – door ons zelf te zijn, persoonlijkheden, individuen, uniek op onze eigen manier, als wij onze gesprekken verspreiden aan de ‘vreemdelingen’ om jou heen.


“Ik spreek ironisch over ‘vreemdelingen’, George, want velen (mensen) denken nog dat wij zonderlinge creaturen zijn, omdat wij kruiselings over de tijd barriere met elkaar spreken, en velen van hun zouden erg bang zijn als ze ons op een of andere manier zouden kunnen waarnemen. En daarom, inderdaad, zijn de ontvangers en ‘telepatische schouwers’ ambassadeuren, wanneer zij onze boodschappen van Michael heinde en verre verspreiden.


“Jullie ontvangers verkondigen Zijn voorstel voor een vreedzame wereld. Zijn suggesties om samen schouder aan schouder te gaan, Zijn advies ten aanzien van zielegroei voor zo velen, de waarheid van de Vader Z'n oneindige Liefde voor allemaal, en dit maakt jullie ambassadeuren, een ieder van jullie, die deze berichten doorgeven, ook van persoon tot persoon.


“Wij zijn familie, broeder. Wij zijn kinderen die ons vermaken met het delen van dezelfde zandbak. Wij lieten samen de badkuip overstromen, wij verzuimden allebei van school, en goten honing in de Zondagse schoenen van onze vader. Wij zijn nu ambassadeuren, die gekozen hebben om Michael te volgen, door onze moccasins stap voor stap in Zijn voetstappen te plaatsen, de hele weg.


“En als wij Hem volgen, zullen wij spoedig bij Hem zijn, en als wij ons Zijn nabijheid realiseren, zal Hij ons het doel van de eeuwen aanwijzen – het bereiken van de Vader. En toch, wij blijven die wij zijn, en behouden onze individualiteit, talenten, gaven, en trekken steeds dichter naar elkander toe, als wij in Liefde dichter bij Hem komen.


“Wel, wij hebben een lange tijd gesproken, jij en ik, oude vrienden. Met moed, concentratie en volharding door de jaren heen, onverschrokken door misleidende raadgevingen van sommigen, vieren wij onze goede familie leven met veel misverstanden, weinig argumenten, en een oneindige toewijding voor elkaar. Dit is Sharmon, die van jou houdt.


“Wij gaan nu allemaal. Ik zie je naderhand weer.”


Noteringen: Sharmon is een bliksemsnelle berichtgever. Zij spreekt vele talen. De uitdrukkingen: ‘Geest Zelf’, ‘Piloot Light’, ‘Vader Vragment’. en ‘Gedachten Righter’, hebben allemaal dezelfde meningen.

De gasten waren vroegere stervelingen, maar niet van deze wereld. Kijk ook naar: http://www.1111publishers.com/GB25.html – Een portret van Middenwezen Sharmon – De clown van het Middenwezen Rijk.


© The 11:11 Progress Group

Que Dios bendiga a los Pacificadores.

Gezegend zijn de Vredestichters.

http://www.1111publishers.com