Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

Idaho, VS van A, 11 Mei, 2003.

Machiventa Spreekt.

Onderwerp: “Voortbrenging Van De Grootste Beloningen.”


                                        Ontvangen door Sandy Montee.


Machiventa: “Het is een prachtige dag geweest voor de kinderen en voor jou, en voor de kleinkinderen en vriendenkring – een tijd van liefde en vreugde, met af en toe van verre een fleurig telefoontje – en ik bedank jou nu dat Moeders Dag bijna voorbij is, dat jij op dit late uur, nog even de aandacht schenkt aan een onderwijzer en vriend. Dit is Machiventa Melchizedek.”


Sandy: “Hallo beste Machiventa.”


Machiventa: “Mijn liefde, en groeten, en beste wensen gaan naar jou en je familie en aan een ieder die mijn woorden op deze nieuwe dag willen horen. Het is met grote trots dat ook ik, bij deze gelegenheid mijn eer bewijs aan alle moeders, samen met hun kinderen, die op deze tijd haar lange en liefdevolle zorg herinneren.


“Je mag er van overtuigd zijn dat wij in ons (geestelijk) rijk ook een welverdiende hulde brengen aan menige vrouw, en wij steken onze bewondering niet onder stoelen en banken voor hen die liefde en zorg aan behoeftige kinderen van anderen hebben gegeven, samen met hun eigen kinderen, wanneer hun eigen moeder, om een of andere reden, dit niet kon doen.


“Een verheven hulde, zeg ik, een erkenning van het natuurlijke koesterende instinct, dat zo krachtig weer wakker wordt in een grootmoeder, een tante, nicht, zuster, vriendin, of pleegmoeder, die naar voren komt om een behoeftig kind met liefde en tederheid te omringen, en met dat kind haar leven te delen.


“De voortbrenging van de grootste beloningen in de Universa is de liefde en zorgdraging voor een kind, alhoewel een glimlach van herkenning op hun gezichten en de schittering in hun ogen, het vaak alleen al de moeite waard is. En zij die afhankelijk zijn van hun verzorgsters, geven tevredenheid in de ge-inspireerde emoties die zij verwekken.


“Evenzo, de Moeder Geest kijkt vandaag en iedere dag met liefde en trots naar haar kinderen, en Zij verwelkomt een ieder van jullie die liefde en troost nodig heeft. Zij is zo blij, wanneer je Haar vraagt om in liefde bij jou te zijn.


“Zij staat naast Michael, en zij lachen wanneer jij lacht, en huilen wanneer jij huilt. Zij zijn de volmaakte ouders en alles wat zij van jou vragen is dat je de Paradijs Vader – zo ver, en toch zo nabij – looft en prijst, want de Gave aan jouw van de begeleiding, het Goddelijk Vragment van de God der Liefde is altijd bij jou.


“Alsmede, ook jullie naastbijzijnde Schepper Ouders hebben hun bescherm engelen gezonden om al Zijn kinderen onder hun hoede te houden. En wanneer de Vader al de liefde en zorg ziet, door deze menigte van "extra" moeder figuren gegeven wordt, dan zingt Zijn hart van vreugde. Ik hoop, dat jullie allamaal een fijne moederdag hebben gehad.


“Ik ben Machiventa.”

*


© The 11:11 Progress group

"Altijd in de Dienst van Michael"

http://www.1111publishers.com