Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

Illawarra District, Australie, 20 October, 2002.

Leraar Samuel.

Onderwerp: “De Allerhoogste Goden van Tijd in Ruimte.”


                                             Ontvangen door George Barnard.


George: “Jij vertelde mij dat je een soort opwinding in je leven wou hebben. Ik vermoed dat je dat wel gekregen hebt hier op dit stukje grond in de ruimte, waar de Middenwezens nu, zoals gezegd wordt, strict gaan spelen. Hallo Samuel.”


Samuel: “Ik begrijp dat je moe bent van alles. Ik begrijp dat er ontmoedigende periodes kunnen zijn in het aardse leven. Ik wens, dat je je altijd herinnerd dat de beproeving waar jullie allemaal doorheen gaan maar van korte duur zal zijn, vergeleken bij die van mij. Jachtig ja, erg kort vergeleken tot de mijne, mijn levensduur heeft veel van de erfenis van het Adam en Eva paar op onze wereld ontvangen door wonderbaarlijke Voorzienigheid.


“Het is voor de Allerhoogste Goden van de evoluerende werelden te ervaren, wat er in ieder verschillend mensenleven te ervaren valt. En zo, om voor jou een groter begrip te krijgen van de verschillende individuele ervaringen, en in vergelijking op jullie materiele wereld, moet je de bijdrage van ieder mens zien als een enkele neuron die opgebouwd wordt in de schepping van grote hersenen, welke toebehoren aan een wezen, dat je eigen ‘God Kind’ wordt van de Evoluerende Allerhoogste.


“Terwijl het een unicum is in Zijn/Haar functie en plaats in tijd/ruimte, en alhoewel er schijnbare grote afstanden bestaan tussen deze ‘God Kinderen’, het kan niet bestaan zonder de Totaliteit van het Allerhoogste Wezen. En evenzo, de tegenwoordige Totaliteit van het Allerhoogste Wezen, zou niet compleet zijn als een van de ‘God Kinderen’ gemist zou worden, even een van deze grote samenscholing van een massa gedeeltelijk functionerende neuronen groeperingen, zo genoemd in jullie taal.


“Toegevoegd aan alle gaven is een ontwikkelende persoonlijkheids factor, en een wezen specifiek capaciteit, welke ook afhankelijk is van de plaatselijke aardse ervaringen.


“En ieder van ons heeft op onze wereld meegewerkt. Er zijn er die met de medewerking doorgaan met de ontwikkeling van het nu meer gevorderde plaatselijke Nageslacht van de Allerhoogste God van de ruimte/tijd, dan hier op aarde het geval is. En alhoewel onze wereld niet die grote geestelijke ontreddering heeft meegemaakt, zoals op jullie wereld, er was ook een primitief begin, en barbaarse episodes. Er was veel oorlog voering in de lang-geleden geschiedenis als een integrerend deel van het ontwikkelings verloop van dat aggregaat (planeet).


“Ik moet hier aan toevoegen, dat ons Planetair Allerhoogste Kind, evenzo nog een Embryo, bereikt een progressive staat en zal, alreeds herkenbaar, min of meer een stabiel Individu worden in de enorme Groepering van het Planetaire Nageslacht dat de Totaliteit van de Allerhoogste – de Overwelvende Allerhoogste uitmaakt.


“Ik wou jullie deze les brengen, in de eerste plaats, omdat ik even bij jullie wou zijn, en in gesprek, en ook omdat het geoordeeld is dat het tijd is voor sommigen waarmee je in verbinding staat, zich te realiseren dat er meer is – iets extra's – dat gebeurd, meer dan het opbouwen van hun ziele-zelf door hun leven te beleven onder de Vader Zijn Hoede, en tenslotte, om een vragend gemoed tevreden te stellen.


“Het is eenvoudig niet alleen dat de Geest en het gemoed eensgezind samen werken om een zielzelf te produceren voor het tijdelijke menselijke omhulsel, maar als toegift, een kleine maar echte bijdrage te leveren aan een nieuwe rijzende Verwezenlijking van de Schepper Zichzelf in het procedee, en met behulp van jullie allemaal, Zichzelf te reproduceren in een grote variatie in de arena van tijd en ruimte – de langzame geboorte van het Allerhoogste Wezen, de rijzende Actualiteit stappen nemende naar perfecte Volmaaktheid.


“Iets wat positief is in jullie levens is opstijgend, terwijl iets dat negatief is, wordt alleen maar ervaren, en iets wat aards is, is niet van belang. Want deze Planetaire Goden op weg naar de Volmaaktheid, vergaren een enorme wijsheid, en je zou waarlijk kunnen zeggen, dat de Vader, de Oorspronkelijke Bron van alles wat leeft, samen met jullie stervelingen en alle anderen, evolueren tot een nieuw geslacht van God Wezens.


“En toch, zoveel als wij verschillende individuen zijn, en zo als ieder van deze Planetaire Allerhoogste Kinderen verschillende individuen worden, zullen ze allemaal gelijkwaardig en perfect zijn, en zijn wij allemaal een deel van een onmeetbaar, weldadig Allerhoogst Wezen. En zo is het precies, als je met, en in, de Vader leeft.


“Ik deel je dit persoonlijk mede (zinspelend op een vroeger gesprek), als zovelen doen, de theorie dat na een tijd, Zij ook een zeer grootse en positive invloed zullen hebben in de gigantische opeenhopingen van universa, welke nu volgens onze waarnemingen gevormd worden buiten onze grenzen.


“Ik bedank jullie voor de tijd dat we met elkaar gesproken hebben, en voor jullie samenwerking en voor jullie betuiging van waardering voor mij als jullie Leraar, en als een Assistent voor onze Michael


“Dit is Samuel. Ga door.”


George: “Dank je wel Samuel. Dat doe ik.”


Notitie: Het vroegere gesprek ging over een kort visioen, over de behandeling van een klein fotografische proefstrip, van een grote foto, voor het ontwikkelen van de eigenlijke foto, om dan beide ontwikkelingen na de voltooing op prijs te stellen. De kleine proefstrip was ook de moeite van het bewaren waard, omdat het onze hedendaagse evoluerende universa voorstelde.


Ze zijn ook prachtig, en definitief de moeite waard, deze kleine ‘proef universa’.


De 11:11 lijsten hebben veel abonnees, sommigen ver gevorderd, en sommigen zijn nieuw. Voor sommigen van jullie is hier weinig nieuws, voor anderen heel veel. Ik denk dat Samuel heel duidelijk en helder was in zijn overbrenging aan ons allen. Om een goede vergelijking te geven: Het is mij verteld, dat de Leraren alle abonnees good kennen. Ontzagwekkend!


The 11:11 Progress Group

http:/www.1111publishers.com