Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

Illawara District, Australie, 5 Mei, 2003.

Middenwezen Opperhoofd, Bzutu (ABC--22).

Onderwerpen: “Middenwezen Hierarchie en Organisatie.”

                        “De Sterveling te pakken nemen.”


                                       Ontvangen door George Barnard.


George: “Bedankt broer, het was bedachtzaam van jou om mij daarmee te komen helpen (een manuscript persklaar maken). Zo’n beetje als vanouds. Niet zeker wie of wat ik nu zie. Daar is iets...”


Bzutu: “De ‘ondergeschikte’ (Sharmon) dansende in haar feestjurk. Wij zijn weer terug, en verre van ons dat wij geen gevoel voor humor hebben. Dat beloof ik jou.


“Tweemaal op deze dag! En het was voor ons ook goed om weer terug te komen, en ons bezig the houden met het werk waarmee wij vele jaren geleden eindloze uren over gesloofd hebben, maar met een beetje hulp van onze vriendin, Athena. Dit is Middenwezen Opperhoofd, Bzutu, en er zijn twee belangrijke zaken die wij moeten bespreken.


“Om jouw vraag op de meest nauwkeurige manier te beantwoorden, zou te veel tijd in beslag nemen, en het zou jouw uithoudingsvermogen en bevoegdheid tot het uiterste brengen, want met de vele aspecten welke ik voor de verklaring nodig heb, moet ik ten eerste veel ongeopenbaarde methodes die wij in onze gewone werk gebruiken aan jou uitleggen, en dat gaat de menselijke capaciteiten van begrip te boven.


“Dus moeten wij tot een vergelijking komen om jou te vertellen van onze hierarchie, verwikkelingen, organisatie, het nauwkeurige werk, en deze afdelingen van ons werk die bij onze onverwachte spoed zendingen en nuttige gelegenheden behoren, zoals ze zich onverwachts kunnen voordoen. Het is voldoende om te zeggen dat in vele instanties specifiek werk gecodeceerd is om voor ons zo de graad van de belangrijkheid aan te duiden. En wij mogen het alleen achterwege laten, of het aan een collega overlaten, als er in ons oordeel, en in een andere plaats, daar iets gebeurt dat of meer belangrijk is, of meer een spoedgeval zou zijn.


“En zo is het altijd imperatief voor een hierarchie bevestigd te worden – een onderdeel, of wat wij een peleton noemen – in welke individuen van verscillende aangeboren talenten elkander aanvullen, en dus naar die plaatsen van nood gestuurd worden die het beste voor hun individuele bekwaamheden geschikt zijn.


“Vanzelfsprekend was het altijd bij vrije keuze, en natuurlijk afhankelijk van de persoonlijkheden van de Secundair Middenwezen Leiders, om te kiezen de idéen aan te nemen om suggesties te maken vanwege groep medewerking. Het maakt ook een deel uit van hen die uit vrije keuze met de anderen schouder aan schouder naast deze leiders te gaan staan in een relative ondergechikte positie, zoals je dat waarneemd.


“Met alle schepselen van de Vader, stervelingen of hemelingen, niets gaat de vrije keuze te boven, en de 'Krachten die Zijn', herkennen en accepteren deze keuzen wanneer het de leiding van de opperhoofden van een bepaalde groepering betreft. En, ook vind je geen tijdelijke posities, ook in zoverre als het een leider van onze broeders en zusters betreft die door niet veel meer dan een beetje onverschilligheid, en een ongelukkige keuze, toch trouw bleven aan een Planetaire Prins die gerechtigd aangesteld was (zinspelende op Caligastia). In werkelijkheid is er altijd een opwaartse beweging, alhoewel, bij sommigen de progressie voor een periode minder gelijkmatig is, maar niets kan op lange duur de geestelijke verwezenlijking van het gewillig individue, de wereld, en het universum stoppen.


"En er is geen degradatie van rang, zelfs ook niet van een boven geplaatste buitenstaander die controle krijgt over de lokale middenwezen ploeg, want hun werkzaamheden zijn verbonden met onze krachtsinspanningen, en ook behouden zij met hun eigen lang-geleden tot stand gebrachte hierarchie van hun eigen keuze. En zo gaan de carrieres door van hen die het durven wagen om dat oneindige pad te bewandelen, (hij maakt een grap hier), en je mag deze geweldige helpers die zo onze rangen versterkt hebben, misschien als ondergeschikten en van mindere rang zien, maar zij zijn gelijkwaardig in Zijn ogen, en ook de onze.


“Toegezegd, de nieuwe hierarchie van opperhoofden,getrouwen, vroegere oproerlingen, en tot nieuw gearriveerden, mag ogenschijnlijk gecompliceerd zijn in menselijke ogen, maar wij zijn waarlijk een succesvolle democratie van liefde, medewerking, hulpverlening en vrijheid – bij tijden ook een overdreven uiting, zoals jij tot je verbazing vernomen hebt.


“De verbindenis is een enorm web van wisselwerking geworden die welkom is, vergeleken bij wat het eens was, en het functioneerd buitengewoon goed tot aller tevredenheid in deze moeilijke tijden. Ik hoop dat dit jouw navragende gemoedsgesteldheid bevredigd, zodat wij nu een ander en van groter belang onderwep kunnen bespreken, en zal ik nadien de nu verwaande eigenares van de overvloeiende gardarobe met mij mee nemen.


“Ik kom specifieke instructies overbrengen, en toch alle respect in gedachten houdend, ben ik nu tot de tweede helft van mijn boodscap gekomen in mijn zending hier op deze zonnige middag in Oz (de lucht is donker!). Het staat officieel genoteerd, dat voortaan, en tenminste in deze moeilijke tijden, jij niet bereid bent om samen te werken met, of te spreken over belangrijke dingen met, een elke hemeling, die geen gevoel voor humor heeft.
"With your explicit demand, now noted, and permanently recorded in Jerusem
archives, I am here permitted to, in part, enlighten you about the text of
same: 'The mortal is particular about with whom he deals regarding humor.'
However, noted on this document now appears the following unsigned graphite
pencil annotation: 'We may all happily continue to deal with him, for to us,
the human is the joke.'


“Met jouw nadrukkelijke eis, nu genoteerd, en blijvend geregistreerd in de archieven van Jerusem, ben ik geoorloofd om jou gedeeltelijk in te lichten van dit gebeuren: 'De sterveling is kieskeurig met wie hij samen werkt, betreffende humor'. Alhoewel, het volgende is ook in dit document genoteerd, met potlood geschreven, maar zonder handtekening erbij: ‘Wij zullen allemaal verblijd met hem samen blijven werken, want voor ons is dat mens de grap.’


“Wij houden je op je tenen staande, Deugniet. Met onze liefde. Adieu.”

George: "Dat is een goeje!” (Gelach eindigde de zitting.)


Noteringen: Mijn kwestie was vanwege de hierarchie en de organizatie van het middenwezen rijk – natuurlijke selectering of benoeming – speciaal in deze tijd van een binnenstroming van ‘buitenlandse werkers’ zoals middenwezen Mathew, Clare en anderen.


Mijn schertsen met vrienden over mijn 'afkeuring van alle hemelingen zonder humor' spoorde de grappige kant van het opperhoofd aan met de Jerusem archieven. Zij missen niet veel. Hij maakte ook een grapje over de zonnige lichte middag in 'Oz', terwijl het erg donker was en er een grote donderbui aan kwam


Sharmon, (Simone of MNO-6) is het mooiste gekleed. Soms poseerd zij, sinds ik haar in 2000 vertelde dat haar 'au naturel' verschijning niet bevordelijk was om over zaken te spreken. Sharmon is een bliksemsnelle boodschapper en een tiener hippy-clown imitator.


© The 11:11 Progress Group

Que Dios bendiga a los Pacificadores

(God Zegene de Vredestichters)

http://www.1111publishers.com

(Vertaald uit Engels door Jitsche Ausma)