Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

Illawara District, Australie, 2 Mei, 2003

Cherubijn “Ik ben Frank”.

Moeder Geest (Nebadonia).

Onderwerp: “Ik wens Mij Te Introduceren.”

                                           Ontvangen door George Barnard.


Frank: “Ah ha! Daar ben je eindelijk. Eerlijk gezegd, had ik bijna opgegeven om aan jou deur te kloppen voor een eerlijk en open gesprek. Hier ben ik dan eindelijk. De Sanobijn van mijn dromen en ik houden elkander’s hand genegen vast. Wij, de laagste van de laagste van Haar scheppingen van engelen, studeren op lang termijn het Urantia bewustzijn en samen delen wij onze rapporten en overzichten, om ‘honderdmalig’, door te geven aan hen die hoger in de keten van beleid zijn, en deze unieke verhandelingen, worden in een archief opgeborgen in een opbergkast, om nooit het daglicht weer te zien.


“Het is heerlijk om de kleintjes te zijn in de linie van engelen voortgebracht door Hare Majesteit, en niet serieus te worden genomen door onze eminente voorgangers, en om af en toe ongeoorloofd afwezig te zijn, zonder op de mat geroepen te worden, of dat onze salarisen wordt gehalveerd.


“Zo, we arriveerden hier dan op ‘jullie-wereld/onze-wereld’, niet lang nadat jullie betrekkelijk pientere voorouders uit de boom sprongen, tot nu toe, om onze ‘universum kredieten te verzamelen’. Wij zijn als Cherubijn geschapen, en wij blijven Cherubijn, totdat op een dag onze kredieten so vermeerdered zijn, dat wij onze promotie mogen kopen, dat ons naar hogere gebieden van dienst en prestatie zal brengen.


“Wij beiden groeten jou, George. Wij kwamen langs om jou te vermaken, kameraad, en om de tegenwoordigheid van Iemand aan te kondigen, die je reeds ontmoet hebt. Wij bedanken jou, dat je ons toegang tot je bewustzijn hebt verleend, en voor het delen in de Tegenwoordigheid van Haar, die ons de bekwaamheid gegeven heeft. Tot ziens, vriend, want wij moeten niet te lang blijven om een zeker Iemand met een langdurige ambtsbekleding te introduceren.


Notering: Op dit moment verloor ik het contact helemaal, misschien vanwege vermoeidheid of bezorgdheid, want ik raakte achterop door een overstelpend en jagend bewustzijn, zodat ik eindelijk opgaf. Niet tot de volgende morgen, 3 Mei, was ik weer in staat om de draad weer op te pakken. Deze keer helder.


Moeder Geest: “Prachtig! Wij hebben die kleine ‘mechanische breuk’, die ‘storing’ overwonnen en de ontvanger is opneiuw in de vereiste gemoedsgesteldheid. Dit is Moeder Geest, Nebadonia, de altijd mede-werkende Gemalin van jouw Vader/Broeder Michael, en dus jouw Moeder/Oudere Zuster. Het is goed om bij jou te zijn, alhoewel ik, evenals Michael, nooit van jou weg ben, want mijn liefderijke en conscientieuze dochters (Bestemming Beschermers oftewel Bescherm Engelen) staan altijd, zonder onderbreking, met jullie in contact.


“Ik breng jou de ‘luidruchtige’ gedachten van “Frank”, de rustige rol-de-mouwen-omhoog actie van “Alice”. Zo, denk aan mij, roep mij aan, wanneer je aan je werk bent, zodat ik jou kan inspireren met de blijde gedachten waar je zo om zoekt, en de benodigde leiding en energie welke je nodig hebt.


“Met mijn handen, met mijn wil, heb ik deze (engelen) kinderen, tesamen met vele anderen, gevormd. Het is door mijn wens, dat ik het leven gaf aan de Bescherm Engelen, die over jou en alle anderen de wacht houden. Dit ben ik, Nebadonia, en wens mij hierbij te introduceren aan zo veel anderen, alhoewel, ik jullie allemaal kende voordat je geboren waren, en zo vaak mijn wensen aan jullie bekend maakte.


“Gedurende al jullie, ‘ja maar’, ‘het kan zijn’, ‘zou ik misschien kunnen vragen’, en ‘kan het ook zo’, kan mijn zachte pleiting, besturing, mijn aanwijzende stem, door allen die streven naar wat liefderijk is, wat rechtvaardig is, en wat eeuwig bevredigend is, gehoord worden, zelfs met een vredig gemoedsbewustzijn in moeilijke tijden.


“Deze Moeder geeft Haar liefde aan al jullie, kinderen.”


Notering: Openhartige “Ik ben Frank”, en vriendelijke “Alice”, zijn een Cherubijnen paar met meer dan 400 jaar menselijke psychologie studies tussen hun beiden. Ze zijn niet aan stervelingen gebonden, maar dienen alle leden van de 11:11 groep sinds de herfst van 2000.


© The 11:11 Progress Group.
Toujours au Service de Michael.

Altijd in Dienst van Michael.

http://www.1111publishers.com