Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

D-Carer – Universum Efficientie – 18Nov2011 – Progress Grp AU

Bron: http://tmarchives.com/transcript_frames.php?tid=5806&search=

Carer - Revelation of Carer on Mansion World One - Nov 18, 2011 - Progress Group, AU

UNIVERSUM EFFICIENTIE

 

Illawarra District, Australia,

18 November 2011.

Een Verzorger van de Eerste Woningwereld.

Onderwerp: Universum Efficiëntie

Ontvangen door George Barnard.

Nederlandse vertaling op 26 november 2011 door Valerie Verbruggen

De Verzorger: Er wordt veel verkeerd begrepen op jullie wereld over de Zeven werelden van Mansonia (De Zeven Woningwerelden), en vooral over Mansonia Wereld één. Ik ben een nog niet geopenbaard wezen dat een “verzorger “genoemd wordt. U zult niet veel verwijzingen vinden naar mijn soort wezen en daarom zou men kunnen zeggen dat dit kleine contact een soort van openbaring is. In onze functie, hoewel wij burgers van het hoofdkwartier (Salvington) van het universum van Nebadon zijn, verblijven we over het algemeen op Mansonia Eén. We worden geschapen naar de gelijkenis van een man en vrouw van de verschillende bewoonde planeten en dus zijn we sterk verschillend in fysieke verschijning binnen onze eigen soort.

We werken enigszins als de Morontia-metgezellen. Ze zijn echter de vertalers en moeten worden gezien als niet-emotionele “signaalposten” (het beschikbaar maken) van de informatie over alle Mansonia werelden, daar waar wij overwegende betrokken zijn bij de meer emotionele aspecten van de nieuwkomers op Mansonia Eén, en vooral bij degenen die problemen hebben om zich aan te passen aan de routine op deze wereld en die waarschijnlijk altijd overlevingsmoeilijkheden gehad hebben en moeilijk vooruitgang boekten op de wereld van hun oorsprong “

We zijn vooral Melchizedek opgeleid, gecertificeerd en benoemd om de eenzaten te benaderen vanuit de specifieke werelden. Ik heb, zoals een aantal van mijn soort, de gegeven plicht om die van Urantia te verwelkomen en wij hebben de taak om de “buitenbeentjes” tot een meer normaal gedrag te bewegen zodat ze kunnen vooruitgang boeken, in groepen functioneren, en voortgaan. Er is geen limiet aan onze levensduur, dus u kunt zich wel voorstellen dat ik letterlijk met duizenden van uw wereld tijdens mijn leven heb kunnen werken, door met ze bevriend te geraken, ze te begrijpen en hen tot een niveau van werkelijkheid te brengen, en dit gaat vanaf degenen die lijden aan kleine afwijkingen tot aan degenen die ernstig psychologisch beperkt zijn.

Ik voeg eraan toe dat deze tekortkomingen zich kunnen voordoen door ongelukken, opvoedingsomstandigheden, en niet in het minst genetische oorzaken hebben. De reden waarom ik contact met u opneem is omdat er relevante vragen gesteld werden over u. Men acht het ook tijd dat u zich ontdoet van de leringen van uw fundamentalistische religies die een extreme controle uitoefenen gebaseerd op angst en die verklaren dat er slechts weinige onder u de Eeuwigheid zullen bereiken.

Een volledige mislukking om het Eeuwige Leven te bereiken zoals u wordt verteld is zelden het geval.  Dankzij een klein deel door ons werk….Het werk van de Verzorgers…..worden tekortkomingen verholpen en er is ook een zeer efficiënt Universum aan het werk.

Ik dank u voor uw aandacht en tot een volgende opportuniteit. Laat ons hier op rekenen. Laat ons erop vertrouwen dat we terug contact met elkaar kunnen opnemen voor verdere uiteenzettingen ergens in de tijd. U hebt geen nummer of naam nodig daar u mijn (uitzonderlijke) stem zult herkennen. Ik zend u mijn liefde. Ik ben de Verzorger.

George: Ja, ik zal zeker en vast uw stem herkennen. Dank u.

Nota: Hij klonk nogal als een “psy” leraar met dichtgeknepen neus.