Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

D-ABRAHAM;  MARIA;  MOEDER-GEEST - De Liefde Voelen van onze Goddelijke Moeder-Geest 27Nov2011 – Woods Cross Group

 

http://tmarchives.com/transcript_frames.php?tid=5822&search=

Abraham; Mary; Mother Spirit - Thanksgiving - Nov 27, 2011 - Woods Cross Group

De Liefde Voelen van onze Goddelijke Moeder-Geest

 

Bezoekers: ABRAHAM, MARIA & MOEDER-GEEST

27 november 2011

WOODS CROSS GROUP (USA)

Vertaling op 13 december 2011 door Valérie Verbruggen.

 

 

ABRAHAM: Ik ben ABRAHAM. Gegroet. Ik vind elk van uw persoonlijkheden zo magnetisch. Ik ben zo gretigheid om meer te leren. Ik voel mij altijd meer in leven als ik met u ben. Het is waar, ik ben enigszins boven de bewolking van het sterfelijke leven en toch aan de andere kant ben ik enigszins jaloers op jullie die nog steeds dit totale gevoel kunnen hebben. Wat ik eigenlijk zeg is dat de werken van het geloof voor ons zulk een avontuur zijn om getuige te kunnen zijn van jullie leven. Het Morontia-leven zal inderdaad meer verrassingen brengen en toch blijven degenen die ervaring gehad hebben op jullie wereld denken aan tijden die zij missen.

Ik waardeer het feit dat ik jullie kan ontmoeten op het ogenblik van de naleving van jullie “Thanksgiving” vakantie (Amerikaanse feestdag als dankbetuiging voor het vinden van eten op een moment van hongersnood in de pionierstijd). Rond deze tijd in de kalender van de Universele Gebeurtenissen, kunnen we altijd rekenen op een paar woorden van wijsheid van onze Moeder Geest. Ze heeft ons geleerd dat haar werken verder gaan dan wat vrouwelijk of moederlijk wordt genoemd. Zoals we allemaal weten, is geslacht niet een probleem in het volgende leven.

Maria (Magdalena):  Ik ben MARIA. Mijn groeten aan jullie, mijn familie. Ik vond Moeder’s woorden dit jaar zeer inspirerend toen ze sprak over de kracht van degenen die haar in hun leven uitnodigden. Ze weet dat ons bestaan hier soms moeilijk kan zijn en ze gaf de opmerking dat elke moeilijke gebeurtenis ons versterkte, niet een breakdown van de geest was maar een opbouw van blijvend geloof.

Ik dacht altijd aan dat taken van Moeder als diegene die de mannen niet zouden doen. Ik ervoer mijn leven op Aarde als een inferieur mens in de maatschappij. Ik had geen rijkdom, geen familie, en blijkbaar geen reden om dankbaarheid te vertonen voor een dergelijk leven. Echter, vanaf mijn ontmoeting met de Meester (Jezus) vond ik mezelf herboren in een eindeloze familie. Ik maakte mij geen zorgen meer over mijn status in de wereld. Ik was een deel van iets groter dan rijkdom en status.

Toen ik de vriendelijkheid van de Meester (Jezus) en zijn bereidheid om te luisteren heb leren kennen vulde dit mijn ziel overvloedig en dit bracht bij mij de wens op om naar anderen toe te gaan en anderen gelukkig maken, het goede nieuws te verspreiden, om hen te leren wat ik had geleerd. Ik was vooral geraakt toen de Meester (Jezus) me over het belang van de Moeder Geest vertelde en dat hij niet zou zijn wie Hij was zonder Haar.

Ik begon plots het belang in te zien van de zogenaamde vrouwelijke taken in het dagelijkse leven. Ik was zo vervuld met vreugde om in de ogen te kunnen zien van mijn broeders en zusters en zielen te raken, werkelijk mij een deel te voelen van het Rijk des Hemels hier op Aarde. Tijdens deze tijd vieren wij onze Moeder hier in Nebadon (ons plaatselijk universum)

Nebadonia (naam van onze Moeder-Geest): Mijn kinderen, hier is jullie Moeder. Ik ben zo vereerd met deze gelegenheid om met ieder van jullie rechtstreeks tijd door te brengen, om de geest van elkeen te voelen, om u vast te houden, in jullie ogen te kijken en jullie te vertellen dat ik van jullie hou. Er is niets dat dit ooit zal veranderen. Ik hou van jullie. Daar ik jullie Moeder ben is het mijn eervolle taak om u een duwtje te geven voor de voltooiing van diverse opdrachten. Ik realiseer me dat ze moeilijk zijn, maar ik hou uw aangezicht in mijn handen en vertel jullie dat jullie absoluut bekwaam zijn om deze aardse taken te volbrengen.

Ik ben niet zeker dat jullie op dit ogenblik bekwaam bent om mijn armen om jullie heen te voelen, maar ik verzeker jullie dat jullie op een dag inderdaad het volledige effect van mijn liefde zullen voelen. Op dit ogenblik laat ik mijn kinderen weten dat ik hier ben voor hen. Ik sta achter hen hun haren te strelen en in hun oren te fluisteren dat zij dit kunnen doen, dat zij deze taak kunnen uitvoeren. Uw broeder/Vader (Jezus Christus Michael) gaat u voor om de weg klaar te maken en ik sta achter jullie en streel jullie rug, en zeg jullie dat het mogelijk is om de taken die voor jullie liggen aan te nemen en ermee door te gaan. Ik vraag jullie om de tederheid die ik aanbied aan te nemen en ik geef deze vrijelijk.

Ik realiseer me dat het moeilijk is om niet stil te staan bij de negativiteit om jullie heen. Ik vraag jullie om een beetje tederheid te integreren in uw dagelijks leven en weet dat ik ieder individu aanraak, ongeacht hun status in het leven, ongeacht hun etnische achtergrond of cultuur. Jullie kunnen verschillend zijn tegenover elkaar op deze wereld, maar voor mij zijn jullie allen mijn kinderen.

De wereld lijkt nog net een plek te zijn van afgesloten individuen. Ik kan zelfs niet zien dat mijn kinderen oogcontact met elkaar maken en de energie van de Geest doorgeven. Dit is uw taak, kinderen. Ik verzoek u het zogenaamde vrouwelijke of moederlijke te overstijgen, en sterkte te omhelzen met tederheid en aanmoediging en blijvend geloof. Wij zijn, ik zou zeggen — u werkt in deze Correctie Tijd hier en nu, maar geloof me, buiten deze wereld zullen jullie als jullie hier voor kiezen dit werk voortzetten. Al uw ervaringen brengen u verder in uw capaciteiten als mentor.

U bent in een tijdperk gekomen waar individuen naar jullie zien om waarheid te horen. Niet zozeer de waarheid uit de boeken, intellectuele feiten, maar het feit dat allemaal naar dezelfde bestemming gaan en we hebben geen behoefte aan geduw met ellebogen of op elkaars tenen te staan. Ik vraag jullie om te proberen oogcontact te maken met uw broeders en zusters en te glimlachen en te tonen dat jullie inderdaad gevuld zijn met de Geest, de Geest van Christus Michael (Jezus), de Geest van Waarheid, de Geest van uw Moeder.

Gelieve ook jullie kennis op te frissen over de zeven assistent bewustzijnsgeesten. Ze zijn inderdaad nuttig in uw reis en leren jullie verschillende vaardigheden te verwerven die jullie nodig hebben gedurende jullie ervaring. Vergeet niet dat vanaf nu jullie niet alleen studenten zijn. Jullie zijn leraren; jullie zijn mentoren en dat brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Ik neem jullie gezicht in mijn handen en plaats een kus op jullie wang. Weet dat jullie Moeder dicht bij jullie staat. Ik geef jullie terug over aan broeder Abraham.

ABRAHAM: Ik ben ABRAHAM. Dank u Moeder. U brengt ons altijd zulk een energie die ons de nodige brandstof geeft voor de komende maanden en ons dichter brengt bij de werkelijkheid van Licht en Leven. We zijn niet meer alleen in de modus van mogelijkheden, we gaan naar actualiteiten. We zijn inderdaad dankbaar om voorbij het materiële te zijn en als vrije zielen te leven in het Koninkrijk der Hemelen. Dat is alles. Maria (Magdalena) en ik zenden jullie onze oneindige liefde. Ga in vrede. Tot de volgende keer. Shalom.

EINDE.

Voor de definities en verklaringen van de woorden in het blauw gelieve te kijken in Het Urantia Boek op

http://www.urantia.org

(14 vertalingen beschikbaar)