Teaching Mission Translations


Back to List of Translations
Print This Document

D-Ophelius - Wij zijn de Wereld – 20 Nov 2011 – Progress Group, AU

Bron: http://tmarchives.com/transcript_frames.php?tid=5819&search=

Ophelius - We Are The World - Nov 20, 2011 - Progress Group, AU

 

WIJ ZIJN DE WERELD.

 

Michigan, USA, 20 november 2011.

Onderwijzer:  Ophelius.

Onderwerp: “Wij zijn de Wereld.”

Ontvangen door Chris.

 

Ophelius: "Wij zullen vandaag volgens uw recente verzoek spreken over wat we moeten onderwijzen aan onze jonge mannen en vrouwen, en voornamelijk met betrekking tot de “Bezetting” beweging in de VS en de burgerlijke onrust in andere delen van de planeet. Deze beroering van de harten en het bewustzijn van deze jonge mensen en demonstranten rond de planeet is de uiterlijke expressie van het collectieve bewustzijn van de mensheid om de planeet te verplaatsen naar het nieuwe tijdperk van Licht en Leven. Hoewel, als u een van deze jonge mensen zou vragen waarom ze protesteren, zult u geen uniform antwoord krijgen en dat komt omdat ze niet volledig in contact zijn met hun superbewustzijn dat op de enorme geestelijke druk reageert die over de planeet gestort wordt in deze “Correctie Tijd”.

Ze zoeken net als u, de vele studenten op het pad die zochten en nog steeds zoeken naar een grotere verbinding met De Schepper en die willen weten waar het leven eigenlijk om gaat. Deze jonge mensen voelen de gravitatie aantrekkingskracht van de Geest die hen leidt naar een antwoord, maar in dit soort vroeg ontwaken, zijn ze verward over de betekenis en de waarden van wat zij in dit  bovenbewustzijn ervaren. Deze evolutie van bewustzijn dat velen voor het jaar 2012 voorspelden, is al aan het gebeuren en zal blijven evolueren. Er zal geen afbakening komen volgens de kalender. Het momentum is zich aan het opbouwen en de oude garde zal weerstaan, maar zal niet de tsunami van liefde weerstaan die de krachten van haat en scheiding zullen wegvegen.

Wat deze jonge mensen nodig hebben is een katalysator om hun gedachten te verenigen en te begrijpen dat de beroeringen van hun hart en hun bewustzijn afkomstig zijn uit de Bron van de ganse Schepping. Het is de wil van De Schepper, en het verlangen van de Schepper Zoon (Christ Michael/Jezus), dat deze wereld wordt teruggewonnen voor De Vader (God)en dat Urantia in het tijdperk van Licht en Leven wordt gebracht. Het is nodig dat de grote geesten van deze wereld naar boven komen, en zonder persoonlijke agenda de gedachten verenigen van deze moedige zielen die op zoek zijn naar de antwoorden op hun vragen en wachten op hun oproep tot plicht. Zij zullen dat doen zonder wapens, zonder geweld, maar met de geest van de Meest Verhevenen die actief zijn in hun hart.

Alle mannen en vrouwen op deze hele wereld willen het leven ervaren en het overvloediger hebben--ze willen gelijke kansen en de eerlijkheid van een kwaliteitsleven waar alle mensen op de planeet de eenheid van de mensheid kunnen voelen. Ze zijn de oorlog moe en zien het conflict als een controle instrument dat de grip van onderdrukking lijkt te verscherpen. Deze bewegingen rond de wereld zullen meer effectief zijn wanneer ze globaal gecoördineerd worden en met een boodschap van broederschap—de mensheid als één enkel organisme bereid om te veranderen en te reorganiseren en zich uiteindelijk te verplaatsen in een kracht voor vrede, tolerantie en verzoening. Een geest van eenheid die alle grenzen, landen, religies en culturen doorkruist moet het gerichte doel worden van deze beweging.

De strijdkreet voor de kinderen van de nieuwe wereld zal zijn: “WIJ ZIJN DE WERELD”..  “WIJ ZIJN LIEFDE”.       “Ik ben u en u bent mij”      “Wij zijn één”.

 “God versnelt u”

“The Circle of Seven.” (De cirkel van zeven)

The 11:11 Progress Group.

EINDE